• darkblurbg

Consulent Inkomen VACATURE

Vacature aangemaakt: 21-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Consulent Inkomen voor 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Zuid-Holland. Start opdracht: 15-10-2020. Reageren voor 28 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling

De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten uit. Uitgangspunt hierbij is klantgericht en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

Opdracht

Als Consulent Inkomen draag je zorg voor het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand. Hierbij gaat het om het hele proces, van de aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand tot caseloadbeheer. Je doet onderzoek, maakt rapportages en neemt beslissingen in het kader van eerdergenoemde wet- en regelgeving. Je gaat werken in een multidisciplinair team te samen met de consulenten jeugd, consulenten zorg en werk. Van belang is dat er integraal wordt gewerkt waarbij de samenwerking met de diverse disciplines essentieel is.

Vereisten

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen tablet).

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het uitvoeren van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in werken met Suite voor Sociaal Domein in de afgelopen 3 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als consulent inkomen in de afgelopen 6 jaar.
 • Aantoonbare kennis van verschillende doelgroepen W&I, WMO en Jeugd.
 • Bekend met (lokale) vrij toegankelijke voorzieningen (o.a. uit het voorliggend veld).
 • Aantoonbare werkervaring met integraal werken.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid;
 • Analytisch vermogen;
 • Oordeelsvorming;
 • Klantgerichtheid;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Analyseert complexe beroepstaken en voert deze uit;
 • Maakt onderscheid tussen zelfredzaamheid en niet zelfredzaamheid;
 • Herkent signalen van multi-problematiek, LVB en laaggeletterdheid en weet hier adequaat op door te vragen;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift, is zich bewust van aannames en checkt deze, staat open voor feedback;
 • Heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid;
 • Is besluitvaardig;
 • Is in staat om een netwerk rond de inwoner te activeren en heeft daarbij oog voor de draagkracht van het netwerk (denk hierbij aan mantelzorgers).

Geef in het cv en de motivatie duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.