• darkblurbg

Consulent Jeugd en Gezinsteam Eemnes VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Consulent Jeugd en Gezinsteam Eemnes voor 28 - 32 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Gemeente  Eemnes heeft gekozen voor een Jeugd- en Gezinsteam (JGT) omdat ze graag laagdrempelige en preventieve hulp aan ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar wil bieden. Het JGT is een plek waar deze groep als ook professionals terecht kunnen met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het JGT is ook de toegangspoort tot (meer) gespecialiseerde hulp.

Kernbegrippen zijn: Focus op gezin, niet praten over maar met, dichtbij in de buurt op school of thuis, vroegtijdig signaleren, een generalistische aanpak, niet-problematiseren, gericht op versterken eigen regie, mobiliseren informeel netwerk en verminderen van doorverwijzing naar specialistische zorg.

Opdracht
Als medewerker van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) ben je nauw betrokken bij de jeugdigen uit Eemnes met een hulpvraag, je vervult hierbij verschillende rollen.

 • Als JGT medewerker geef je consultatie en advies. Je analyseert de hulpvraag van de jeugdigen en belanghebbenden en verzamelt de noodzakelijke informatie. Je denkt mee met en versterkt professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team.
 • De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie.
 • De JGT medewerker stelt, in overleg met het gezin een plan van aanpak op. 
 • Zo nodig schakelt de JGT medewerker daarbij  jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere domeinen en geeft hiervoor een beschikking af.

De medewerker die wij zoeken heeft; lef, een stevig kennisniveau op jeugdzorg, kan snel schakelen, is positief kritisch en enthousiast! Daarnaast voldoe je aan de volgende eisen:

Vereisten

 • Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding;
 • In het bezit van een SKJ-registratie (registratienummer en -datum vermelden in het cv);
 • Max. uurtarief € 50,- exclusief BTW inclusief reiskosten;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen jeugdzorg;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met (on)veiligheid in gezinnen / bij jeugdigen;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als jeugdconsulent in de afgelopen 3 jaar;
 • Aantoonbare kennis van de jeugdwet;
 • Aantoonbare kennis van complexe (gezins-)systemen, problematiek en hulpverleningsmethodieken;
 • Aantoonbare kennis van de sociale kaart;
 • Uiterlijk beschikbaar per 23 november 2020 voor minimaal 28 uur per week en bereid de kerstvakantie door te werken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een proactieve houding en je werkt zelfstandig;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel  mondeling als schriftelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, vrijdag

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op dinsdag 17 november 2020 tussen 14.00 en 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 16 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).