• darkblurbg

Consulent Vroeg signalering VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Consulent Vroeg signalering  voor 24 - 32 uur per week tot 1 april 2021. Er is een optie op verlenging van 1 maal 2 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 29 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Rijswijk is volop in beweging. Dat geldt voor de stad zelf, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie richt zich op het realiseren van integrale (maatschappelijke) opgaven en stemt haar dienstverlening af op vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk.

We zijn een toegankelijke organisatie, met ongeveer 470 medewerkers in 35 verschillende teams verdeelt over 4 domeinen. Wie in Rijswijk gaat werken, komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. Je werkt samen in een team op basis van jouw talent en kennis. Daarbij krijg je veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid, om jezelf te blijven ontwikkelen. De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Werken bij Rijswijk betekent samen met inwoners en maatschappelijk partners aan de slag gaan om mooie doelen te bereiken. Samen zijn we Rijswijk!

Team

Het  Financieel Service Punt  is een informatiepunt, waar inwoners van Rijswijk terecht kunnen met hun financiële vragen. Het FSP is verantwoordelijk voor de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners van Rijswijk, die zich in een (dreigende) problematische schuldensituatie bevinden. Daarnaast geeft het FSP, zowel aan klanten als aan ketenpartners, voorlichting op het gebied van financiën. 

Ook zetten we in op vroegsignalering zodat (verergerde) financiële problemen kunnen worden voorkomen. Dit doen we samen met een aantal (veelal vaste lasten) schuldeisers. We combineren “materiële dienstverlening” met “gedragsmotivatie”, zodat onze klanten op beide terreinen op weg worden geholpen richting financiële zelfredzaamheid. Tenslotte zetten we actief in op het vergroten van de bekendheid van het FSP onder inwoners van Rijswijk. En investeren we in het leggen van contact met inwoners voor wie de drempel om hulp te zoeken, nog te hoog is.

Verantwoordelijkheden en taken

Als Consulent vroegsignalering streef je naar het (vroegtijdig) benaderen van inwoners met (beginnende) financiële problemen. Door inwoners met betalingsachterstanden tijdig te ondersteunen worden (verergerde) financiële problemen voorkomen. Je gaat in gesprek met inwoners met een financiële hulpvraag en brengt de situatie duidelijk in kaart door middel van een budget- en schuldenoverzicht. Samen maak je een plan om de betalingsachterstanden en/of schulden op te lossen en zet in op het aanleren van financieel verantwoord gedrag. Je verwijst inwoners waar nodig door naar schuldhulpverlenende en maatschappelijke instanties. Ook investeer je als consulent vroegsignalering in het leggen van contact met inwoners voor wie de drempel om hulp te zoeken, nog te hoog is.

Verder houd je je als Consulent vroegsignalering bezig met het

 • Opstellen van een Plan van Aanpak met oplossingsrichtingen zoals het aanvragen van regelingen en voorzieningen om het inkomen op orde te krijgen en/of het opzetten van betalingsregelingen als er geen problematische schulden zijn.
 • Het verstrekken van informatie en geven van advies over regelingen; 
 • Het bieden van nazorg indien na drie- zes maanden indien blijkt dat de afspraken niet goed worden nagekomen;
 • Het rapporteren en registreren van cliëntgegevens. 

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als consulent vroegsignalering bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van outreachend werken in de afgelopen 2 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van materiële diensteverlening in de afgelopen 2 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring op het terrein van inschatting van psycho-sociale problematiek in de afgelopen 2 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met systeem Allegro.
 • Aantoonbare werkervaring met systeem RIS.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analyseren: je onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
 • Coachen: je bent gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding.
 • Klantgericht: je hebt een dienstverlenende instelling. Je bent alert op de behoeften en gevoelens van anderen en reageert daar passend op.
 • Overtuigingskracht: je kan door middel van overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op de ideeën en standpunten van anderen.

CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 5 januari 2021, vanaf 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 4 januari 2020 bericht.

Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.