• darkblurbg

Contractmanager Utrechtseweg en Oude Arnhemseweg Midden VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Contractmanager Utrechtseweg en Oude Arnhemseweg Midden voor 20 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 18 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 12 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen. Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. 

Opdracht
Als contractmanager ben je betrokken bij twee projecten, de herinrichting van de Utrechtseweg en de reconstructie van de Oude Arnhemseweg Midden en omgeving in Zeist. Bij beide projecten werken we volgens Team Value, waarbij samenwerking tijdens zowel de precontractuele als de contractuele fase centraal staat. Voor de Utrechtseweg is de civiele aannemer bezig met de voorbereiding van de diverse civiele werkzaamheden, deze starten naar verwachting medio 2e kwartaal 2021. De Utrechtseweg wordt verbreed met 2 rijstroken vanuit Zeist in de richting van De Bilt. Onder de Utrechtseweg komt een fietstunnel van de Kromme-Rijnlaan naar De Dreef. Je kent het contract als contractmanager door en door en ziet toe op een succesvolle samenwerking en het naleven van de contractafspraken. De riolering in het gebied Oude Arnhemseweg midden is aangelegd in de jaren ’30 en wordt daarom vervangen. Het wegdek is verouderd en we willen de doorstroming en de veiligheid op de weg verbeteren. De wijk wordt anders ingericht, de rijweg wordt vervangen en kruispunten worden vernieuwd. Ook komt er meer ruimte voor groen en wordt het regenwater afgekoppeld van het riool. Voor de reconstructie van de Oude Arnhemseweg Midden en omgeving begeleid je de aanbesteding via TenderNed en tijdens gesprekken en de beoordeling.

Samen met het IPM team zorg je als contractmanager voor de resultaten van deze projecten bij het team Beheer Openbare Ruimte. Je werkt mee aan mooie projecten die bijdragen aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor. Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeersveiligheid, etc. Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. En ook met slagkracht wil werken aan resultaat. Dat is een uitdagende combinatie. 

Concrete betekent dit dat in grote lijnen / beknopt samengevat je taken zijn:

Voor het project herinrichting Utrechtseweg:

 • Verantwoordelijk voor contractbeheersing en contractbewaking:
  • Het proactief managen van alle afspraken en verplichtingen;
  • Verantwoordelijk voor het beheer van wijzigingen en afwijkingen;
 • In MS Teams alle contract-gerelateerde documenten en overzichten beheren;
 • Het volgens afspraak of op verzoek informatie verschaffen over status, voortgang, financiën, risico’s, besluiten en acties;
 • Ter acceptatie aangeboden documenten beoordelen;
 • Besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten;

Voor het project reconstructie Oude Arnhemseweg Midden en omgeving:

 • Begeleiding aanbesteding;
 • Beheer TenderNed omgeving aanbesteding;
 • Begeleiden en coördineren beoordelingsproces aanbesteding;
 • Verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen via de Nota van Inlichtingen;
 • Opstellen contractdocumenten zoals de Bouwteamovereenkomst en gunnings- en afwijzingsbrieven;
 • Verantwoordelijk voor contractbeheersing en contractbewaking:
  • Het proactief managen van alle afspraken en verplichtingen;
  • Verantwoordelijk voor het beheer van wijzigingen en afwijkingen;
 • In MS Teams alle contract-gerelateerde documenten en overzichten beheren;
 • Het volgens afspraak of op verzoek informatie verschaffen over status, voortgang, financiën, risico’s, besluiten en acties;
 • Ter acceptatie aangeboden documenten beoordelen;
 • Besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten;

Je bent een contractmanager met een stevige persoonlijkheid en je bent communicatief en strategisch vaardig. Je voert onderhandelingen en verdedigt hierbij je standpunten maar gaat respectvol om met jouw gesprekspartners. Je begrijpt de techniek en dynamiek van bouwprojecten. Je snapt waar de aannemer mee bezig is en zoekt de verbinding. Je rapporteert over de voortgang en bent in staat om actief te schakelen met de projectmanager, om koers te bepalen en je weet wanneer op te schalen of een besluit op te halen.

Profiel
Je werkt en denkt op hbo niveau en je hebt een gerichte hbo bachelor opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Civiele Techniek. Verder heb je minimaal 8 jaar relevante werkervaring op het gebied van contractmanagement in civieltechnische projecten en beschik je over een rijbewijs. Je kunt zowel goed zelfstandig alsook in teamverband werken en durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken. Je houdt rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Je bent flexibel, goed bereikbaar en benaderbaar. Je kijkt breder dan alleen civiele projecten en hebt affiniteit/ ervaring met Team Value projecten, wegreconstructies, verkeer, groen en beheer. Je levert graag een structurele bijdrage aan de opgave waar de organisatie voor staat.

Minimumeisen (Knock-Out)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)

 • Uurtarief maximaal € 82,50 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Aantoonbare werkervaring als contractmanager in civieltechnische projecten;
 • Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 12 jaar als contractmanager bij een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen waarin samenwerking centraal staat, wegreconstructies, verkeer, groen en beheer;
 • Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar uiterlijk per 11 januari 2021;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent een teamplayer;
 • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 12 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 11 januari 2021 bericht.

Overige informatie
De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.