• darkblurbg

Coördinator Kabels en leidingen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Coördinator Kabels en leidingen voor 24 - 32 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 27 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Vanwege het toenemende aantal initiatieven en projecten binnen de gemeente is er behoefte aan uitbreiding van capaciteit en specialistische kennis op het gebied van kabels- en leidingen coördinatie.

Wij zoeken een gemotiveerde Coördinator Kabels en Leidingen die invulling geeft aan gemeentebrede coördinatie voor de ondergrondse infrastructuur en die voor projecten binnen de afdeling BORG de noodzakelijke verleggingen verzorgt.

Als coördinator kabels en leidingen ben je verantwoordelijk voor het op een verantwoorde en duurzame manier toewijzen van ondergrondse ruimte aan zowel interne als externe gebruikers. Daarbij dient rekening te worden gehouden met zowel gemeentelijke als particuliere belangen en toekomstige ontwikkelingen. Eén van de voornaamste doelen van de functie is het beheren van de ondergrond in eigendom van de gemeente Gooise Meren, waarbij de vigerende regelgeving in acht wordt genomen. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan zowel collega’s als aan het management/bestuur en houdt regie op de processen. Voor nutsbedrijven ben je het centrale aanspreekpunt binnen onze gemeente.

In de projectteams voor de projecten binnen de afdeling BORG, zoals herinrichtingen en onderhoudsprojecten, breng je specifieke kennis in op het gebied van kabels en leidingen. Je bent sparringpartner voor de technisch manager en/of omgevingsmanager inzake verleggingswerkzaamheden. Je zorgt voor het tijdig verleggen van kabels en leidingen, het opstellen van overeenkomsten daarvoor, het toezicht en de toetsing op het proces en geleverde eindresultaat, alsook de advisering van het project in termen van geld, tijd, kwaliteit en risico’s.

De Kabels- en leidingen coördinator heeft als taken en verantwoordelijkheden:

 • het organiseren van structurele afstemming met Nutsbedrijven en/of K&L eigenaren met als doel: op elkaar afgestemde initiatieven en projecten op het gebied van kabels- en leidingen en fysieke projecten in de openbare ruimte;
 • het (laten) actualiseren van gemeentelijke verleggingsregelingen en legesverordening op het onderdeel kabels- en leidingen;
 • het adviseren, afstemmen met vergunningverleners en aansturen en begeleiden van toezichthouders op het gebied van MOOR-meldingen en –vergunningen;
 • het adviseren in projecten over randvoorwaarden en uitgangspunten op het gebied van kabels- en leidingen, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen;
 • je toetst resultaten van uitgezette overeenkomsten van opdrachtnemers, waaronder advies- en ingenieursbureaus en aannemers, bewaakt de kwaliteit en voortgang van de geleverde producten in samenspraak met het projectteam;
 • het adviseren in de totstandkoming van wijzigingstracé `s van kabels en leidingen, definitieve ontwerpen, technische contracteisen voor verleggingen;
 • het opstellen van overeenkomsten (VTA/VTM/POS) en beoordelen van offertes, facturen en eindafrekeningen van nutsbedrijven;
 • het aansturen en beoordelen van realisatiewerkzaamheden voor verleggingen;
 • je bent sparringpartner voor de technisch manager en/of omgevingsmanager in de projectteams inzake verleggingswerkzaamheden;
 • je stuurt op risico`s, voortgang en financiën;
 • je bent VCA-VOL gecertificeerd.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • De motivatie dient in het cv te worden verwerkt. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Coördinator of Projectleider Kabels en Leidingen;
 • Uurtarief maximaal € 85,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Energie Techniek, Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Coördinator of Projectleider Kabels en Leidingen voor infrastructurele projecten;
 • Aantoonbare werkervaring met het realiseren van (multidisciplinaire) infrastructuur projecten in binnenstedelijk gebied in de afgelopen 5 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring in de kabel- en leidingensector;
 • Aantoonbare werkervaring met Verleggingsregelingen zoals de Nadeelcompensatieregeling inzake het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1991 (NKL 1991);
 • Aantoonbare werkervaring met MOOR platform.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Zelforganisatie
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Samenwerken in teams
 • Communicatief vaardig

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 7 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 4 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.