• darkblurbg

Coördinator P&C team Financiën VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Coördinator P&C team Financiën voor 32 uur (minimaal) per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 16 november 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Het team Financiën domein Bedrijfsvoering
Het team Financiën bestaat uit de clusters Advies & Control, Planning & Control, Financiële Administratie en Personele Administratie, met circa 18 collega’s binnen het domein Bedrijfsvoering. Het team is verantwoordelijk voor het kas-, debiteuren- en crediteurenbeheer, financiële advisering, regie en productie van begroting, jaarrekening en rapportages en de salarisadministratie. Daarnaast is er een stevige veranderopgave om een aantal producten en processen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Opdracht
Wij zoeken een energieke en innovatie gemeentefinanciën specialist die goed processen en taken kan coördineren in de P&C cyclus waarbij tal van verbeterslagen moeten worden gerealiseerd. Je moet snel ingewerkt zijn en kunnen communiceren met de accountant en concerncontroller. Tevens ben je een sparringpartner voor de manager en je collega’s. Waar het gaat om de regelgeving ben je goed in de producten en processen toe te passen.

Vereisten

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Minimaal voor 32 uren in de week beschikbaar.
 • Maximaal uurtarief van € 75,- inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Soms moet er overgewerkt worden bij piekbelasting.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie en boekhouden op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Een afgeronde opleiding gemeentefinanciën – BBV basis en verdieping.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het toepassen van BBV regelgeving in de P&C producten en processen in de afgelopen 10 jaren.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator P&C in gemeentefinanciën voor een gemeente in de afgelopen 10 jaar.
 • Uiterlijk 16 november 2020 beschikbaar.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Ondernemend
 • Transparant
 • Samenwerkend
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Omgevingsbewust
 • Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (en vrijdag bij fulltime).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 9 november 2020 van 15.00 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op donderdag 5 november 2020 ná 12.00 uur bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.