• darkblurbg

Coördinator Operatie Steenbreek regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Coördinator Operatie Steenbreek regio Zuid-Holland voor 12 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 1 januari 2022. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Opdracht
Vanuit hun doelstellingen stimuleren een aantal groene maatschappelijke partners het ontstenen van openbare ruimte, particuliere tuinen en andere terreinen (Operatie Steenbreek). Dit om Rijswijk klimaatbestendiger en biodiverser te maken. Vanuit de opgave duurzame gemeente ondersteunt de gemeente Rijswijk deze ontwikkeling onder anderen door een projectcoördinator ter beschikking te stellen.

 • Als coördinator werk je als een verbindende kracht tussen de Rijswijkse bewoners, de groenblauwe partners en de gemeente Rijswijk. Het belangrijkste doel van je opdracht is het stimuleren ondersteunen en meehelpen initiëren van klimaat adaptieve, groene en duurzame initiatieven door bewoners en groenblauwe partners in Rijswijk. Je werkt hierbij nauw samen met lopende programma’s en projecten zoals platform Groen/de Groene Karavaan en Groen Dichterbij, om gezamenlijk een zo groot mogelijke impact te hebben.
 • De coördinator vervult een belangrijke rol in het ontstenen en vergroenen van tuinen en balkons (steenbreek-acties). Het stimuleren en meer zichtbaar maken van buurtgroen inspireert mensen om ook op particuliere grond te vergroenen.
 • Om de impact van de coördinator ook lokaal voelbaar en zichtbaar te maken definiëren we naast de bovenstaande algemene opdracht 3 strategische plekken/buurten in Rijswijk, waar de coördinator extra werk verzet om zowel de burgerinitiatieven in die buurt te versterken en te ondersteunen als ook bewoners actief te stimuleren om hun eigen tuinen en balkons te vergroenen.
 • De selectie van deze buurten wordt gemaakt op basis van de mate van potentie voor vergroening en/of verduurzaming in de wijk, de energie die al aanwezig is bij initiatiefnemers en bewoners om te vergroenen of te verduurzamen, en de mate van belemmering die initiatiefnemers ondervinden om buurtbewoners mee te krijgen om te vergroenen.
 • De coördinator heeft ook de blik naar buiten en voelsprieten voor succesvoorbeelden in andere gemeenten en bekijkt actief of deze ook toegepast kunnen worden in Rijswijk.
 • De coördinator draagt bij aan de versterking van het lokale netwerk door het bijeenbrengen en verbinden van bewoners(activiteiten), bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties.
 • De coördinator communiceert over de activiteiten van Steenbreek via verschillende media-uitingen naar de stad toe, waardoor er enerzijds aandacht is voor de inzet van bewoners/bedrijven/organisatie en anderzijds de gemeente zich als duurzame, groene en klimaat-adaptieve stad kan profileren. De media uitingen vinden plaats in samenwerking en afstemming met het al bestaande netwerk en de gemeente.
 • De coördinator functioneert als klankboord voor de groenblauwe partners en bewoners in de stad en kan wanneer gewenst advies uitbrengen aan de gemeente m.b.t. beleidsterreinen die raken aan biodiversiteit, groen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, participatie en het sociale domein.
 • De coördinator koppelt periodiek (bijvoorbeeld elke maand) terug aan de betrokken partners (Wellant college, Platform Groen in Rijswijk, Groen Dichterbij en gemeente Rijswijk). Vooraf wordt met de partners afgestemd wat hiervoor de beste manier is.
 • De coördinator stelt een plan van aanpak op waarin doelen en middelen uiteengezet worden, maar gaat ook pragmatisch om met deze aanpak : wanneer nodig wordt de aanpak aangepast op basis van voortschrijdend inzicht uit de praktijk.

Profiel

 • Inspireert, informeert en activeert burgers om via particulier initiatief of buurt initiatief klimaatadaptatie en biodiversiteit te stimuleren.
 • Kennis van het groenblauwe netwerk in Rijswijk en omgeving.
 • Ervaring met het ondersteunen van (groene en duurzame) bewonersinitiatieven.
 • Sensiviteit met een ambtelijke organisatie.
 • Flexibel inzetbaar in redelijkheid.
 • Werkt verbindend en is communicatief sterk.
 • Kennis van watervriendelijk, biodivers en ecologisch groenbeheer en – onderhoud.

Vereisten / knock-outcriteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding. 

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

 • Aantoonbare kennis van het groenblauwe netwerk in Rijswijk en omgeving en Operatie Steenbreek blijkend uit relevante werkervaring (35 punten).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van groene en duurzamebewonersinitiatieven in de afgelopen 3 jaar (30 punten).
 • Aantoonbare kennis van ecologisch groenbeheer en –onderhoud blijkend uit relevante werkervaring (20 punten).
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 3 jaar (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Klantgericht;
 • Netwerkvaardig;
 • Omgevingsbewust;
 • Zelfstandigheid/onafhankelijkheid;
 • Werkt verbindend en is communicatief sterk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader af te stemmen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 8 december 2021 van 13.30 uur tot 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 48     Geld verdienen met een tip