• darkblurbg

Coördinator Steunmaatregelen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Coördinator Steunmaatregelen voor 28 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 30 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

Opdracht
Sinds de start van de coronacrisis zijn er lokaal en regionaal verschillende steunmaatregelen opgezet om inwoners van de gemeenten te helpen door de crisis te komen. Daarbij gaat het onder andere om:

 • Uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen (Tozo);
 • Uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling noodzakelijke kosten (Tonk);
 • Schuldhulpverlening voor ondernemers;
 • Hulp bij afbouw van het bedrijf voor ondernemers;
 • Hulp bij het vinden van werk (voor ondernemers).

Naast bovenstaande wordt in de arbeidsmarktregio gewerkt aan het opzetten van een regionaal mobiliteitsteam, voor alle mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen. Daarnaast zijn er nog regelingen bij het UWV, ondersteuning bij de Kamer van Koophandel en andere landelijke maatregelen.

Gelet op het onvoorspelbare verloop van de coronacrisis ligt de nadruk binnen deze functie veelal op ad hoc werkzaamheden. De invulling van taken kan per fase en per onderdeel veranderen. De coördinator steunmaatregelen werkt daarom nauw samen met en is ondersteunend aan de regisseur Werk en Inkomen, de teamleider Werk en de teamleider Inkomen. Vanuit je rol ben je ook de aangewezen persoon om zaken rondom de steunmaatregelen bestuurlijk af te stemmen.

De coördinator steunmaatregelen is daarbij in ieder geval verantwoordelijk voor:

 1. De coördinatie van de uitvoering van de lokale steunmaatregelen c.q. crisisdienstverlening: tot op heden worden onderdelen van de lokale steunmaatregelen door verschillende medewerkers gecoördineerd. Het risico is dat samenhang verdwijnt en reguliere werkzaamheden te lang blijven liggen. De coördinator steunmaatregelen is samen met de diverse (project)teams verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van de maatregelen;
 2. Het verbinden van de lokale aan de regionale steunmaatregelen: er wordt in een korte tijd veel opgezet. Om de verbinding tussen de lokale en regionale dienstverlening te behouden en onduidelijkheid bij ondernemers en professionals te voorkomen is het van belang dat de coördinator steunmaatregelen het overzicht bewaakt, overzicht biedt aan interne en externe stakeholders en verschillende maatregelen aan elkaar verbindt;
 3. Adviseren over te nemen (aanvullende) maatregelen o.b.v. signalen en trends: de ontwikkelingen volgen zich rap op, tegelijkertijd lopen de voorspellingen over instroom in de bijstand en schuldhulpverlening ver uiteen. De coördinator steunmaatregelen krijgt de opdracht om op basis van signalen uit de uitvoering en cijfers te adviseren over eventuele aanvullende maatregelen. Ten slotte wordt de coördinator gevraagd om samen met de tijdelijke regisseur schuldhulpverlening een advies te geven over wat structureel nodig is om de werkzaamheden die er liggen uit te kunnen blijven voeren.

Naast deze zaken gaat een teamleider binnenkort met langdurig verlof (3 maanden). Mogelijk zou je hierin ook een rol kunnen vervullen in de tijdelijke achtervang rondom HR gerelateerde onderdelen van de functie van Teamleider.

Vereisten / knock-outcriteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Coördinator / Adviseur Werk & Inkomen in de afgelopen 7 jaar (35 punten).
 • Aantoonbare werkervaring als Coördinator / Adviseur met het afstemmen en contact onderhouden met bestuurders / wethouders (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met steunmaatregel TONK (10 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met steunmaatregel TOZO (10 punten).
 • Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten).
 • Een afgeronde opleiding / cursus projectmanagement (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten).

Competenties

 • Je hebt een combinatie van een hands on mentaliteit, analytisch vermogen, en leidinggevende competenties: je bent in staat sturing te geven aan uitvoerende teams, te adviseren over aanvullende maatregelen en dit alles projectmatig aan te pakken in een snel veranderende omgeving.
 • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen. Je kunt je goed verplaatsen en inleven in de positie van bestuurders en/of politici. Je kunt goed schakelen tussen de operatie, tactisch en strategisch niveau.
 • Regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
 • Samenwerken: je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel;
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en bent er actief op gericht om deze te behalen.
 • Stressbestendigheid: je bent in staat effectief te blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere projecten tegelijk en druk van verschillende actoren binnen en buiten de organisatie. Je weet in deze situaties de rust te bewaren en kunt de belangrijke zaken blijven onderscheiden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: graag in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag beschikbaar.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 4 mei 2021 van 15:00 tot 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 3 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.