• darkblurbg

Coördinator WOZ VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Coördinator WOZ voor 36 uur per week tot 1 juni 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 2 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!   Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. 

Taakveld
Het taakveld Belastingen is verantwoordelijk voor de heffing- en invordering van de gemeentelijke belastingen, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en de uitvoering van de basisregistraties WOZ, BGT, BAG, BRO en GEO. Het onderdeel WOZ bestaat uit 10 medewerkers. De gemeente Westland voert de jaarlijkse herwaardering van ruim 53.000 objecten volledig in eigen beheer uit.

Opdracht
In deze rol ben je primair verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor de uitvoering van de WOZ (Waardering Onroerende Zaken) bij de gemeente Westland. Jouw taken zijn:

 • Coördineren  van  de uitvoering van de WOZ-werkzaamheden, inclusief projecten. Je zorgt daarbij voor een goede werkverdeling;
 • Vakinhoudelijk een klankbord zijn voor de medewerkers van het taakveld;
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles;
 • Zorgdragen voor de optimalisatie van het WOZ-bestand;
 • Onderhouden van de contacten met de Waarderingskamer. Je bent verantwoordelijk voor de periodieke rapportages en de zelfevaluatie richting de Waarderingskamer;
 • Samen met de beheerders van de basisregistraties BAG, BGT en GEO verzorgen en verwerken van de periodieke mutatiesignalering. Verder trekken jullie samen op in de uiteindelijke totstandkoming van de SOR (Samenhangende Objecten Registratie). Jij hebt hierin een essentiële rol. Onder jouw verantwoordelijkheid kan de waardering van alle woningen in de gemeente Westland vanaf 2022 volledig worden uitgevoerd op basis van de gebruiksoppervlakte.

Vereisten / knock-outcriteria 

 • Uurtarief maximaal € 80,00 inclusief reiskosten en exclusief BTW;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van makelaar-taxateur of op het gebied van vastgoed/gebiedsontwikkeling;
 • Een WOZ-diploma (SVM|NIVO);
 • Een WOZ-coördinator interne beheersing diploma (SVM|NIVO);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een projectleider-/coördinatorrol bij een gemeente in de afgelopen 6 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring van/met de uitvoering van de wet WOZ en het stelsel van basisregistraties in de afgelopen 5 jaar.

Competenties

 • Je bent klant- en kwaliteitsgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent een enthousiaste teamspeler, die knopen durft door te hakken en goed in staat is om een coördinerende rol op te pakken.
 • Je moet daarbij stevig in je schoenen staan in een hectische omgeving.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: nader overeen te komen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 7 december 2020 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 4 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.