• darkblurbg

Directieadviseur Manager Bureau Gemeentesecretaris​ VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Directieadviseur / Manager Bureau Gemeentesecretaris voor 36 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 5 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!  

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.  

Bureau gemeentesecretaris
De collega's binnen bureau gemeentesecretaris ondersteunen de gemeentesecretaris bij het uitvoeren van zijn twee rollen: eerste adviseur van het college van B&W en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het team bestaat uit een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders. Zij coördineren bestuurlijke en organisatie brede besluitvormingsprocessen, adviseren over politiek-gevoelige dossiers, voeren de woordvoering namens het college en bereiden representatieve verplichtingen van de bestuurders voor. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en daarnaast algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ter ondersteuning van die beide rollen heeft de gemeentesecretaris een eenheid tot zijn beschikking; dat bestaat uit onder meer een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders / bestuursadviseurs Communicatie en een administratieve ondersteuner. Het takenpakket bestaat onder andere uit coördinatie rondom de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, advisering over politiek-gevoelige dossiers en cluster overstijgende zaken, woordvoering namens het college, voorbereiding van collegeleden op mediaoptredens en representatieve verplichtingen.

Opdracht
Je bent de belangrijkste adviseur en sparringpartner van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Daarnaast adviseer je het directieteam en het  college van B&W over strategische en complexe politiek-bestuurlijke aangelegenheden en organisatorische (verander)vraagstukken. Je coördineert namens het directieteam gemeente brede processen van strategische aard. Je bent vraagbaak en vertrouwenspersoon voor de directie en je ondersteunt het directieteam in haar rol, je neemt deel aan de vergaderingen van het directieteam en je zorgt voor de interne communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van een ordentelijk bestuurlijk besluitvormingsproces. Je adviseert en ondersteunt de WOR-bestuurder.

Daarnaast functioneer je als teammanager en ben je als zodanig HR verantwoordelijk voor de medewerkers van BGS. In de rol van directieadviseur verkeer je in de unieke positie om met gevoel voor politiek / bestuurlijke / organisatorische verhoudingen een centrale plek in te nemen en het bestuur, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie te attenderen op relevante signalen en ontwikkelingen. Tot slot geef je sturing aan projecten / programma’s, onderhoud je contacten met de partners in regionaal verband en vertegenwoordig je de gemeente in netwerken.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 110,- inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Een gevolgde opleiding op wo-niveau.

Gunningscriteria

 • Je beschikt over een afgeronde wo-master opleiding.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van directieadviseur / manager in de afgelopen 7 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politieke / bestuurlijk omgeving in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 2 referentie projecten afgerond in het kader van opdrachtgericht werken met verandervraagstukken in de afgelopen 4 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).

Competenties

 • Je kent het reilen en zeilen van het lokaal bestuur, bent communicatief vaardig en analytisch sterk.
 • De verschillende rollen vereisen dat jij een breed repertoire hebt: adviesvaardig, proactief, daadkrachtig, mensgericht en diplomatiek. 
 • Je durft contrair te zijn en schuwt de confrontatie niet.
 • En dit alles met oog voor je omgeving en een flinke dosis politieke sensitiviteit.
 • Je bent een autonome stevige professional die past in een continu veranderende omgeving en daar kalm onder blijft.
 • Tegelijkertijd ben je  integer, gericht op samenwerking en heb je een scherp oog voor de kwaliteit van ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 26 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 25 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.