Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Docent Aardrijkskunde | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Docent Aardrijkskunde | Freelance | Interim | ZZP

Docent Aardrijkskunde | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Docenten Aardrijkskunde:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Docenten Aardrijkskunde
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een docent aardrijkskunde?

Een docent aardrijkskunde is een docent die op een middelbare school lesgeeft in het vak aardrijkskunde. Deze wetenschap, die ook wel geografie wordt genoemd, houdt zich met name bezig met het bestuderen van het aardoppervlak en het in kaart brengen van de verschillende landschappen en culturen die overal ter wereld voorkomen. Daarnaast behoren ook zaken als verkeer, milieu, en het functioneren van de planten- en dierenwereld tot de discipline van de aardrijkskunde.

Docenten Aardrijkskunde geven onder meer les over de relatie tussen mensen en hun geografische regio en hoe mensen zich mogelijk hebben aangepast aan hun omgeving. Daarbij gebruiken ze beeldmateriaal of technologie om studenten te helpen bij het leren van de geografische onderwerpen. Naast het ontwikkelen en onderwijzen van lesplannen, kunnen aardrijkskundeleraren excursies en onderzoeksprojecten plannen die geografische elementen van lokale, internationale of unieke gebieden presenteren.

Wat houdt het schoolvak aardrijkskunde in?

Het vak aardrijkskunde op de middelbare school behandelt vragen over vele specifieke onderwerpen, die allemaal te maken hebben met de vraag hoe de aarde in elkaar zit en hoe wij daar als mensen invloed op (kunnen) hebben of hebben gehad.

Onderwerpen die aan de orde komen bij het vak aardrijkskunde zijn onder andere:

 • Actieve aarde
 • Topografie
 • Beheer en gebruik van grondstoffen
 • Milieuproblemen
 • Regionale verschillen
 • Ruimtelijke conflicten
 • Klimaatverandering
 • Natuurlijke risico’s
 • Globaliseringsprocessen
 • Infrastructuur
 • Transport
 • Waterbeheer

Wat doet een docent aardrijkskunde?

In het algemeen houden docenten aardrijkskunde zich bezig met het voorbereiden en het geven van de aardrijkskundelessen. De exacte taken die zij hebben komen voor een groot deel overeen met de taken die worden genoemd in de functieomschrijving van de docent. Specifieke taken die hier nog bijkomen voor docenten aardrijkskunde zijn:

De leerlingen kennis en inzicht bijbrengen in:

 • De grote sociaaleconomische systemen van de aarde, zodat zij de invloed van natuurlijke omstandigheden op het menselijk handelen begrijpen, alsmede de verschillende manieren waarop milieus tot stand komen (rekening houdend met religie, cultuur, economie, techniek en politiek)
 • De natuurlijke systemen van de aarde, zodat zij de interacties binnen en tussen ecosystemen kunnen begrijpen
 • Gebieden en plaatsen, zodat zij ruimtelijke relaties leren begrijpen en zowel nationale als internationale gebeurtenissen in een geografisch kader kunnen plaatsen
 • De verscheidenheid aan volken en gemeenschappen op aarde, zodat zij de culturele rijkdom kunnen leren waarderen
 • De uitdagingen van wereldinterdependentie (het feit dat we als aardbewoners afhankelijk van elkaar zijn en dat ons handelen, of juist niet-handelen, anderen beïnvloedt)

De leerlingen waarden en attitudes bijbrengen die leiden tot:

 • Interesse voor de eigen omgeving en de menselijke en natuurlijke verschijnselen op aarde
 • Zorg voor de kwaliteit van leefmilieus en woongebieden voor toekomstige generaties
 • Waardering voor de schoonheid van de fysische wereld en de verschillende leefwijzen van volkeren
 • Inzet om oplossingen te vinden voor problemen (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) op basis van de universele verklaring van de rechten van de mens
 • Bereidheid om aardrijkskundige kennis en vaardigheden toe te passen in het openbare leven en de privé- en werkomgeving

De leerlingen vaardigheden bijbrengen in:

 • Het gebruiken van gegevensweergaven als kaarten, teksten, beelden, grafieken, tabellen en diagrammen
 • Het interpreteren van methoden als kartering, interviews, terreinobservaties en statistieken
 • Het presenteren van resultaten op verschillende ruimtelijke niveaus, op basis van zowel denk- en communicatievaardigheden als praktische en sociale capaciteiten

Verder:

 • Samenwerken met collega's om het curriculum te ontwikkelen of aan te passen voor een diploma- of certificaatprogramma
 • Beoordelen van de voortgang van leerlingen door opdrachten, examens en ander werk te beoordelen
 • Adviseren van de studenten over welke lessen ze moeten volgen en hoe ze hun doelen kunnen bereiken
 • Op de hoogte blijven van veranderingen en innovaties in hun vakgebied
 • Onderzoek en experimenten uitvoeren om de kennis in hun vakgebied te vergroten

Meer informatie over onze dienstverlening? Bekijk hier onze bedrijfsanimatie video