Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Docent beeldende vorming

 • Home
 • Docent beeldende vorming

Docent beeldende vorming

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Docenten beeldende vorming:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Docenten beeldende vorming
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Taken Docent Beeldende Vorming

De taken die een docent Beeldende Vorming heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Lesgeven op het gebied van beeldende vakken.
 • Bijbrengen van kennis over de cultuur- en kunstgeschiedenis.
 • Instrueren en het begeleiden van de leerlingen bij het ontwerpen en het maken van schilderijen, beelden, (perspectief) tekenen en overige kunstuitingen. Vergeet daarbij ook de digitale vormen van kunst niet (ontwerpen van kunst met behulp van software: Photoshop en andere animatieprogramma's).
 • Beoordelen van door de leerlingen gemaakte kunstuitingen.
 • Leerlingen laten kennismaken van de verschillende kunststromingen.
 • Organiseren van culturele excursies.
 • Voorbereiden van de lessen.
 • Overige algemene taken als docent / leraar

Competenties Docent Beeldende Vorming

 • Uiteraard vakinhoudelijke kennis
 • Artistiek
 • Creativiteit
 • Originaliteit
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Op een efficiënte manier de kennis over weten te brengen
 • Goed kunnen omgaan met de verschillen tussen leerlingen onderling
 • Samenwerken
 • Didactisch competent
 • Pedagogisch competent
 • Persoonlijk competent
 • Goed kunnen samenwerken met andere docenten
 • Zelfreflectie