• darkblurbg

Docent Beeldende Vorming

Bent of zoekt u een docent Beeldende Vorming

Een docent beeldende vorming (ook wel docent beeldende kunst en vormgeving of docent BKV genoemd) is een docent die lesgeeft in het vak beeldende vorming of in 1 of meerdere andere kunstvakken. Denk hierbij aan handvaardigheid of tekenen. Een docent beeldende vorming geeft meestal les op een VO, MBO of HBO instelling. Docenten beeldende kunst geven les over kunstontwikkelingen, de kunst- en cultuurgeschiedenis, schilderen, tekenen en beeldhouwen.

Taken Docent Beeldende Vorming

De taken die een docent Beeldende Vorming heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Lesgeven op het gebied van beeldende vakken.
 • Bijbrengen van kennis over de cultuur- en kunstgeschiedenis.
 • Instrueren en het begeleiden van de leerlingen bij het ontwerpen en het maken van schilderijen, beelden, (perspectief) tekenen en overige kunstuitingen. Vergeet daarbij ook de digitale vormen van kunst niet (ontwerpen van kunst met behulp van software: Photoshop en andere animatieprogramma's).
 • Beoordelen van door de leerlingen gemaakte kunstuitingen.
 • Leerlingen laten kennismaken van de verschillende kunststromingen.
 • Organiseren van culturele excursies.
 • Voorbereiden van de lessen.
 • Overige algemene taken als docent / leraar

Competenties Docent Beeldende Vorming

 • Uiteraard vakinhoudelijke kennis
 • Artistiek
 • Creativiteit
 • Originaliteit
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Op een efficiënte manier de kennis over weten te brengen
 • Goed kunnen omgaan met de verschillen tussen leerlingen onderling
 • Samenwerken
 • Didactisch competent
 • Pedagogisch competent
 • Persoonlijk competent
 • Goed kunnen samenwerken met andere docenten
 • Zelfreflectie

Bent of zoekt u een docent Beeldende Vorming