Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Docent Engels

 • Home
 • Docent Engels

Docent Engels

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Docenten Engels:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Docenten Engels
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Een docent Engels is iemand die leerlingen / studenten onderwijst op het gebied van de Engelse taal, de landen waar Engels gesproken wordt en de Engelse cultuur.

De meeste docenten Engels werken op een middelbare school, mbo, en in het hoger onderwijs. Sommige basisscholen hebben ook docenten Engels in dienst.

Engels is een wereldtaal en ontzettend belangrijk voor de leerlingen om in de verdere loopbaan op een goed niveau te kunnen communiceren. De Engelse taal komt veel voor binnen het bedrijfsleven. De Engelse taal wordt door heel veel mensen als tweede taal gesproken en is daarmee ook een belangrijke taal voor veel Nederlanders.

Taken Docent Engels

De taken die een docent Engels heeft kunnen soms onderling verschillen. Over het algemeen zijn onderstaande taken van toepassing:

 • Voorbereiden van de lessen
 • Lesgeven in de vaardigheden van de Engelse taal, het spreken, schrijven, luisteren en het lezen
 • Bijbrengen kennis van de cultuur van Engels sprekende landen
 • Overige algemene taken als docent / leraar

Competenties Docent Engels

 • Perfecte beheersing van de Engelse taal
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Op een efficiënte manier de kennis over weten te brengen
 • Goed kunnen omgaan met de verschillen tussen leerlingen onderling
 • Goed kunnen organiseren
 • Didactisch competent
 • Pedagogisch competent
 • Persoonlijk competent
 • Goed kunnen samenwerken met andere docenten
 • Zelfevaluatie

Een docent Engels is een onderwijsprofessional die gespecialiseerd is in het onderwijzen van de Engelse taal en cultuur. De docent Engels is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesplannen en lesmateriaal, het geven van lessen, het begeleiden van leerlingen bij het leren van de lesstof en het beoordelen van de prestaties van de leerlingen.

De docent Engels heeft een brede kennis van de Engelse taal en cultuur en heeft de vaardigheden om deze kennis over te brengen op leerlingen van verschillende niveaus. De docent Engels heeft daarom niet alleen kennis van de inhoud van de Engelse taal, maar ook van didactiek en pedagogiek.

De docent Engels ontwikkelt lesmateriaal en lesplannen die aansluiten bij het niveau en de leerstijl van de leerlingen. Hij of zij gebruikt verschillende lesmethoden, zoals interactieve colleges, groepsdiscussies, practica en huiswerkopdrachten, om de lesstof op een effectieve en aantrekkelijke manier over te brengen. Daarnaast beoordeelt de docent Engels de prestaties van de leerlingen door het afnemen van toetsen, examens en het beoordelen van projecten en opdrachten.

Een docent Engels werkt meestal samen met andere docenten en onderwijsprofessionals om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. De docent Engels houdt regelmatig overleg met collega's en is betrokken bij schoolbrede activiteiten en projecten. Daarnaast communiceert hij of zij met ouders en leerlingen over de voortgang en prestaties van de leerlingen.

Een docent Engels dient te beschikken over een relevant diploma en/of certificering om les te mogen geven op middelbare scholen of in het hoger onderwijs. Daarnaast moet hij of zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Engelse taal en didactiek en in staat zijn om deze kennis toe te passen in de lespraktijk.

Een docent Engels kan een belangrijke rol spelen in het voorbereiden van leerlingen op het leven na school. Engels is een belangrijke taal voor internationale communicatie en handel, en de kennis van de taal kan van onschatbare waarde zijn voor de toekomstige carrière van leerlingen. Daarom moet een docent Engels niet alleen lesgeven in de grammatica en het vocabulaire van de taal, maar ook in de culturele en sociale context waarin de taal wordt gebruikt.

Kortom, de docent Engels speelt een belangrijke rol in het opleiden en begeleiden van leerlingen op het gebied van de Engelse taal en cultuur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesplannen, het verzorgen van effectieve en aantrekkelijke lessen, het beoordelen van leerprestaties en het communiceren met ouders en leerlingen over de voortgang en prestaties van de leerlingen.