• darkblurbg

Ensia coördinator VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Ensia coördinator voor 36 uur per week tot 1 juli 2021. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Gemeente Veenendaal, team control.

Wat is ENSIA
ENSIA is een initiatief van gemeenten en de ministeries van BZK en SZW. ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. ENSIA wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties.

Opdracht
De overdracht naar team Control heeft niet goed plaats gevonden. Voor Ensia is in 2019 ingehuurd. De opdracht is echter niet geheel vervuld en er zijn achterstanden. Tevens moeten medewerkers binnen team Control zich dit eigen maken wat ook tijd kost. Dus willen we de doelstellingen voor Ensia halen is externe inhuur tijdelijk nodig. Hierbij moet rekening gehouden worden dat:

 • er geen overdracht heeft plaatsgevonden tussen de ENSIA Coördinatoren.
 • de her-audit 2019 nog loopt waar ook tijd in zit en nog gaat zitten.
 • het ENSIA als proces nog niet geïmplementeerd en geborgd is binnen de organisatie.
 • de taken die onder de rol Security Officer Suwinet nu nog uitgevoerd worden door control, en deze overgedragen moeten worden aan de nieuwe Security Officer Suwinet (vak-afdeling).
 • het team control ook andere reeds lopende ambities en prioriteiten heeft m.b.t. informatiebeveiliging, zoals het neerzetten van de IB-organisatie, en het kwaliteitssysteem.
 • de druk voor de ENSIA-coördinator vooral op het einde van het jaar zit.

Vereisten

 • Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met information security/informatie beveiliging;
 • Maximaal uurtarief van € 100,00 inclusief reiskosten, exclusief btw;

Gunningscriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Chief Information Security Officer of als ENSIA coördinator bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen een gemeente;
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van informatiebeveiliging/cybersecurity;
 • Aantoonbare werkervaring met de implementatie van de AVG en ISO varianten;
 • Aantoonbare werkervaring met Geo-basisregistraties.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet

Competenties

 • Politieke antenne;
 • Communicatief Sterk;
 • Inlevingsvermogen;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatverantwoordelijk.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 17 november 2020 van 10:00 uur tot 13:00  uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 16 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.