• darkblurbg

Financieel adviseur Adviseur planning en control sociaal domein VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Financieel adviseur / Adviseur planning & control sociaal domein voor 28 - 32 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Het cluster planning en control is in ontwikkeling en heeft behoefte aan een adviseur Planning & Control voor het Sociaal Domein.

Opdracht
Je bent primair de financieel adviseur van de teamleider van het Sociaal Domein (het team Maatschappelijke Ontwikkeling). Voor een belangrijk deel is beleid en uitvoering ondergebracht in een aantal samenwerkingsverbanden (twee uitvoerings- en twee inkooporganisaties). Je participeert daarom ook in diverse regionale overleggen.

Daarnaast ben je het financiële aanspreekpunt voor de portefeuillehouders van het Sociaal Domein en die van Financiën van de drie gemeentes.  Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën. Daarbij werk je nauw samen met de adviseur Planning& Control en de controller van elke individuele gemeente.

Kortom het is een complexe organisatie waarbij je je feilloos kunt bewegen binnen de verschillende speelvelden.

Wat ga je concreet doen:

 • je bent het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten m.b.t. het Sociaal Domein en draagt zorg voor de volledige en tijdige aanlevering daarvan;
 • het mede opstellen van de P&C producten (waaronder:  de jaarstukken, kadernota en de programmabegroting) voor zover dit betrekking heeft op het Sociaal Domein;
 • je draagt bij aan het verbeteren van de verschillende P&C-documenten en vanuit je expertise bewaak je de inhoudelijke verbanden tussen de verschillende P&C-producten;
 • het overleg voeren met direct belanghebbenden, waaronder de teamleider MO, de portefeuillehouders Sociaal Domein, de portefeuillehouders Financiën en de gemeentecontroller. Daarnaast kan je technische toelichtingen geven bij de P&C-producten in de raadscommissies;
 • zorgdragen voor adequate besturings- en managementinformatie over het Sociaal Domein;
 • het geven van boekingsaanwijzingen en het voorbereiden van begrotingswijzigingen, het maken van financiële rapportages en de financiële input van de uitvoeringsorganisaties verwerken tot boekingen in de eigen financiële administratie, het uitvoeren van interne controles en het verzorgen van het balansdossier.

Vereisten

 • Afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
 • Aantoonbare kennis van het Sociaal Domein vanuit de afgelopen 2 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als financieel adviseur/control van het Sociaal Domein binnen een gemeente;
 • Aantoonbare kennis van Key2Financiën;
 • Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria

 • Afgeronde (vak)opleiding SPD of ASCO;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als financieel adviseur / adviseur planning en control binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als financieel adviseur van het sociaal domein binnen een gemeente of een samenwerkingsverband van gemeenten;
 • Afgeronde cursus/opleiding BBV;
 • Aantoonbare werkervaring met Single Information, Single audit (SiSa).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig, neemt initiatief, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op donderdag 22 oktober 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 21 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).