• darkblurbg

Financieel adviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Financieel adviseur voor 36 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 4 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving: Verantwoordelijk voor (een deel) opstellen balansdossier en bijspringen bij opstellen van overige dossiers voor de jaarrekening 2020. Overdragen van kennis en vaardigheden aan het team Financiën en Control bij het opstellen van het balansdossier. Tevens het coördineren van aantal controlewerkzaamheden en afstemmen met de collega’s van het team Concern Control Concern Audit.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Opstellen van de jaarrekening / opleveren van een deel controledossiers voor de accountant jaarrekening 2020.
 • Ondersteunen en bijspringen collega’s team bij opstellen balansdossier en controlewerkzaamheden jaarrekening 2020.
 • Gedurende controle afstemmen werkzaamheden tussen team Financiën en Control en het team Concern Control Concern Audit.
 • Het coördineren van aantal controlewerkzaamheden, balansdossiers.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur binnen een gemeentelijke instelling;
 • Voor minimaal 32 uur per week beschikbaar;

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen van balansdossier en jaarrekening voor het account Publieke Sector Accountants;
 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de BBV in de afgelopen 3 jaar;
 • Aantoonbare werkervaring met Lias;
 • Aantoonbare werkervaring met KEY2Financiën;
 • Aantoonbare werkervaring met Qlikview.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch en communicatief;
 • Klantgericht;
 • Samenwerken.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 21 of dinsdag 22 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.