• darkblurbg

Financieel Adviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Financieel Adviseur voor 36 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 5 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van; financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie.

Opdracht
Je taken bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Verder kunnen wij je vragen deel te nemen aan projecten van de afdelingen waarmee financiële belangen gemoeid zijn.

Je bent financieel adviseur en sparringpartner voor het lijnmanagement van de clusters. Naast de werkzaamheden met betrekking tot de reguliere P&C cyclus en rapportages en eventuele projecten gaat het om de volgende taken:

 • Je adviseert bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen;
 • Je signaleert proactief risico´s, verbeter- en/of knelpunten;
 • Je draagt zorg voor integraliteit bij de advisering aan de afdelingen, B&W nota’s en raadsvoorstellen en betrekt andere specialisme;
 • Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële landelijke ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kun je deze vertalen naar de Westlandse situatie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 67,50 inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde wo master opleiding.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën in de afgelopen 4 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de BBV in de afgelopen 4 jaar.
 • Aantoonbare kennis van de financiën WABO (kostendekkend) door middel van werkervaring.
 • Je bent bereid om (bij het functioneren naar tevredenheid) per 01-06-2021 kosteloos in dienst te treden bij de Gemeente Westland.

Competenties

 • Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en durft te zeggen waar het op staat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 29 december 2020 vanaf 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.