• darkblurbg

Fiscaal Specialist VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Fiscaal Specialist voor 20 - 22 uur per week voor 6 maanden. Er is geen optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 19 maart 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Financiële Administratie en Informatievoorziening (FAI) is verantwoordelijk voor de centrale financiële administratie, inclusief de personeels- en salarisadministratie van de gemeente Westland. Naast de reguliere (vakinhoudelijke) taken houdt het taakveld FAI zich ook bezig met het optimaliseren van processen op het gebied van digitalisering en de professionalisering van de financiële administratie en de daarbij behorende processen.

Opdracht
Als fiscaal specialist is je werkgebied organisatie brede "fiscale (beleid) advisering.
De fiscaal specialist wordt o.a. belast met de volgende werkzaamheden:

 • Adviseren op het gebied van BTW/BCF wetgeving. Het organisatie breed behandelen van en ondersteunen bij complexe fiscale vraagstukken (fiscale vraagbaak);
 • Ontwikkelen van uitvoeringsprocessen. Assisteren bij het implementeren van nieuwe wetgeving op fiscale processen in de administratie.
 • Toetsen op juistheid en volledigheid. Het ondersteunen van interne controle maatregelen op de volledige administratie in relatie tot juist gebruik, vastlegging en aangifte verwerking van BTW/BCF/VPB/Loonheffing aangiftes richting Belastingdienst.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 80,00 inclusief reiskosten, en exclusief btw.
 • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten).
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van fiscaal recht (15 punten).
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in een functie van Specialist / Adviseur op het gebied van fiscaliteit in de afgelopen 7 jaar (30 punten).
 • Aantoonbare kennis van belastingwetgeving binnen een gemeente door middel van werkervaring in de afgelopen 5 jaar (20 punten).
 • Aantoonbare kennis op het gebied van BTW/BCF en graag dit duidelijk verwoorden in het cv (d.m.v. voorbeelden in werkervaring) (25 punten).

Competenties

 • Je bent nauwkeurig, flexibel, enthousiast;
 • Je bent klantgericht zowel op de interne als externe samenwerking;
 • Je bent een stevige sparringpartner voor de teammanager.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 maart 2021 van 15.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 maart 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.