• darkblurbg

Freelance Microsoft bi specialist Datavisualisatie VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Freelance Microsoft bi specialist Datavisualisatie voor 8 uur per dag voor 15 dagen. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 5 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Deze opdracht is onderdeel van het COVID-19 programma, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).  De VNG zal de inhoudelijke begeleiding van de opdracht verzorgen.

Opdracht

Als onderdeel van het COVID-19 programma van ZonMw wordt een ‘dashboard sociale impact corona’ ontwikkelt. Deze opdracht betreft de datavisualisatie van dit dashboard met behulp van Microsoft Power BI.

Aanleiding
De tijdelijke werkgroep ‘Sociale Impact Coronacrisis’ heeft gepleit voor nauwe samenwerking tussen Rijk, gemeenten en wetenschap om de sociale impact van de coronacrisis te volgen en te duiden. De impact van de coronacrisis raakt immers meerdere domeinen en bestuurslagen in het sociaal domein. In dit kader wordt een dashboard sociale impact corona ontwikkelt. Het dashboard is bedoeld voor gemeenten en ministeries om de sociale impact van corona op lokaal en landelijk niveau te volgen. Op 5 thema’s worden 3 tot 6 indicatoren ontwikkeld, op basis daarvan worden landelijke en lokale trends in beeld gebracht. Daarbij wordt aangesloten bij beschikbare en landelijke en lokale datasets. Het landelijk dashboard geeft, aan de hand van de 5 thema’s, tweemaandelijks een grofmazig beeld van de veranderingen ten opzichte van de vorige periode.

Gelijktijdig met deze opdracht start in januari een traject waarbij de thema’s en bijbehorende indicatoren verder worden uitgewerkt en getoetst.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Aantoonbare Kennis van Microsoft Power BI;
 • Aantoonbare werkervaring met datavisualisatie van dashboards;
 • De uiterlijke startdatum is 11 januari 2021;
 • 22 januari 2021 is een bètaversie van het dashboard gereed. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan verschillende werkgroepen;
 • Daarna beschikbaar voor doorontwikkeling en actualisatie van het dashboard (5 dagen). Timing in overleg met opdrachtgever.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Microsoft power Bi;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met datavisualisatie van dashboards;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het integreren van verschillende datasets naar een dashboard;
 • Uurtarief maximaal € 85 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon werk;
 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van dashboard voor overheidsorganisatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch
 • Ontwerpvaardigheden
 • Computervaardigheden

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • ZonMw kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw kan verzoeken tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.