• darkblurbg

Functionaris Gegevensbescherming VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Functionaris Gegevensbescherming voor 0 - 3 uur per week tot en met 31 december 2021. Er is een optie op verlenging van 1 maal 12 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

De gemeente Landsmeer is een kleine gemeente met korte lijnen. Een gemeente die staat voor haar inwoners en altijd de dienstverlening te kunnen bieden die verwacht wordt. Met ongeveer 11 duizend inwoners en een klein ambtelijk apparaat heeft de gemeente Landsmeer de nodige uitdagingen. Door het financiële spanningsveld moeten er vaak prioriteiten gesteld worden en kan niet alles aangepakt worden. Door een beperkte capaciteit staat de organisatie vaak onder druk en wordt er hard en met passie gewerkt om het niveau van dienstverlening op peil te houden.

Opdracht Als FG zorg je dat burgers er op kunnen vertrouwen dat we als gemeente zorgvuldig en rechtmatig omgaan met hun persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. Daarmee zullen de werkzaamheden bestaan uit : - het informeren en adviseren van de gemeente en haar verwerkers die namens de gemeente persoonsgegevens verwerken, en dan met name over hun verplichtingen uit hoofde van de Wbp/AVG en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent gegevensbescherming; - het toezien op de naleving van Wbp/AVG, en andere EU wet- en regelgeving en nationale bepalingen omtrent de gegevensverwerkingen binnen de organisatie.

 • Het toezien op naleving van het gemeente beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
 • Het toezien op naleving van de verwerkers met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
 • Bewustmaking en opleiding binnen de ambtelijke organisatie en de toewijzing van verantwoordelijkheden. -het geven van advies met betrekking tot de Privacy Impact Assessment (PIA) en het toezien of de uitvoering daarvan in overeenstemming is met de AVG
 • Optreden als aanspreekpunt voor de AP - Samenwerken met de CiSo/PO.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebeid van gegevens bescherming;
 • Aantoonbare kennis van de AVG;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van rechten of bestuurskunde;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Functionaris Gegevensbescherming;
 • Uurtarief maximaal € 180 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon -werk verkeer;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het informeren en advisering omtrent persoonsgegevens binnen een gemeentelijke instelling.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat
 • Analytisch
 • Betrokken
 • Adviseren
 • Flexibel

CV-eisen Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning De gesprekken bij de gemeente zullen digitaal plaatsvinden (MS Teams) op woensdag 13 januari 2021 vanaf 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden.