• darkblurbg

Functioneel applicatiebeheerder VTH-software - Vergunning, Toezicht en Handhaving VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Functioneel applicatiebeheerder VTH-software - Vergunning, Toezicht en Handhaving voor 16 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 12 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 11 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 385 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Het applicatiebeheer van de VTH-software (Vergunning, Toezicht en Handhaving) is ondergebracht bij de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer (RBG). De afdeling RBG bestaat uit drie teams. Het team Ruimte stelt ruimtelijke plannen op en verleent omgevingsvergunningen. Het team Gegevensbeheer en Belastingen beheert de basisregistraties en zorgt voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen. Het stafteam ondersteunt het management en de commissie Behandeling Bezwaarschriften. Applicatiebeheer wordt aangestuurd door de teamleider Gegevensbeheer en Belastingen, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd voor alle taakvelden binnen de gemeente die met vergunning, toezicht en handhaving bezig zijn.

Opdracht

 • Het uitvoeren van functioneel applicatiebeheer voor de VTH-applicaties Suite4Omgevingsdiensten van Centric en Powerbrowser van Genetics;
 • Het ondersteunen van gebruikers bij de VTH-applicaties Suite4Omgevingsdiensten van Centric en Powerbrowser van Genetics;
 • Het uitvoeren van diverse werkzaamheden rond de migratie van Suite4Omgevingsdiensten naar PowerBrowser.

Vereisten

 • Aantoonbare werkervaring met de VTH-applicatie Suite4Omgevingsdiensten van Centric in de afgelopen 2 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met de Powerbrowser van Genetics in de afgelopen 2 jaar.

Gunningscriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder VTH in de afgelopen 3 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met de implementatie van en overgang naar een nieuwe applicatie in de afgelopen 2 jaar.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet. 

Competenties:

 • Klantgericht;
 • Adviserende vaardigheden;
 • Zelfsturend;
 • Analytisch;
 • Goede communicatie vaardigheden, zowel richting gebruikers als richting technisch (applicatie)beheer.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 23 november 2020 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 20 november 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.