• darkblurbg

Functioneel Beheerder Hilversum VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Functioneel Beheerder Hilversum voor 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving Sinds het uitbreken van de corona crisis blijft Gemeente Hilversum zich ontwikkelen en innoveren om aan de opgaven te voldoen. Zo heeft er vernieuwingen plaatsgevonden met TOPdesk en heeft Gemeente Hilversum per 2021 een nieuw E-HRM systeem: Motion. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen met centraal gebruikersbeheer(IDM) met IAM(Identity Access Management).

Daarom zijn we op zoek naar een communicatief sterke Functioneel beheerder, met een scherp oog voor verbetermogelijkheden. Een van de taken van de Functioneel Beheerder zal zijn het ondersteunen van de functioneel beheerders van TOPdesk, EHRM en IAM (IDM) met bijvoorbeeld het begeleiden van testdagen in projecten, projectondersteuning en 2e lijns ondersteuning. 

Verder draagt de functioneel beheerder bij met het in kaart brengen en borgen van het functioneel beheer van E-HRM en IAM door het goed organiseren, vastleggen en verbeteren van een beheerhandboek, inventarisatie en verduidelijking van taken, rollen en verantwoordelijkheden en het in kaart brengen van de structurele beheer in benodigde capaciteit met de voorwaarden die voor het beheer nodig zijn. Denk hierbij bijv. aan ICT middelen, werkafspraken, verhogen van de kennis en digitale vaardigheden van medewerkers, communicatie, enz.

De functioneel beheerder komt te werken binnen het team Business IT ondersteuning, waarin ongeveer 22 functioneel beheerders en IT regisseurs werken, maar zal daarnaast veel samenwerken met leden van het team Informatiemanagement en het team ICT. De functioneel beheerder zal nauw samenwerken met het project E-HRM en IAM, waar onder andere ook twee andere functioneel beheerders bij betrokken zijn.

 Specifieke taken en verantwoordelijkheden 1.   (Project)ondersteuning van Functioneel beheerders TOPdesk, IAM en E-HRM 2.   Organiseren, vastleggen en verbeteren van een beheerhandboek EHRM en IAM 3.   Ondersteuning in visievorming voor het gebruik en toepassing van IAM.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Beschikbaar per 18 januari 2021;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;  

Gunningscriteria

 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van Functioneel Beheer;
 • Aantoonbare kennis  en werkervaring met het beheer van TOPdesk;
 • Aantoonbare kennis en werkervaring met eHRM;
 • Aantoonbare kennis  en werkervaring met IAM(Indentity Access Management);
 • Beschikbaar voor 32 uur per week;
 • Maximaal uurtarief € 63,- exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed schakelen in gesprekken met verschillende rollen in de organisatie
 • Je werkt zelfstandig, onderzoekt en neemt initiatief
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis van TOPdesk in de rol van beheerder.
 • Kennis van IAM en HRM-processen is mooi meegenomen.
 • Je hebt een analytisch denkvermogen, Je ziet samenhang en verbanden om impact te kunnen bepalen.
 • Je weet hoe je overzichtelijk en begrijpelijk kunt documenteren.
 • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen
 • Resultaatgericht en signaleert tijdig bij knelpunten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 8 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad