• darkblurbg

Gedragsdeskundige kinderen orthopedagogisch dagcentrum regio Amsterdam VACATURE

Wij zijn per direct op zoek naar een freelance / interim / zzp Gedragsdeskundige kinderen orthopedagogisch dagcentrum voor 32 - 36 uur (minder uren ook bespreekbaar) per week tot ongeveer 1 november 2021. Regio: Amsterdam. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. en in overleg. Reageren voor 28 januari 2022 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Je werkt op locatie van de opdrachtgever.


Opdrachtgever in de gehandicaptenzorg

Bij opdrachtgever krijgt ieder kind met een beperking met zijn eigen vragen, wensen en uitdagingen kans zich te ontwikkelen. Voor de gedragsdeskundigen maakt dat hun werk erg veelzijdig en uitdagend. Het cluster Kind en Gezin is volop in ontwikkeling. Wij zoeken een sprankelende collega die mee helpt bouwen om onze nieuwe visie in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

Opdrachtgever vindt dat iedereen met een beperking – lichamelijk, verstandelijk en/of zintuigelijk, van jong tot oud – zijn leven op zijn eigen manier moet kunnen invullen. Dit geldt zowel op school, thuis, op zijn werk of in zijn vrije tijd.

Kind en Gezin
Het cluster Kind en Gezin bestaat uit 2 orthopedagogische dagcentra (ODC’s), logeren, gezinsbehandeling & begeleiding, en specialistische opvang. Binnen het cluster Kind en Gezin werken ze vanuit verschillende methoden, waaronder ABA.  Dit is een belangrijke pijler in het werk als gedragsdeskundige van waaruit zij denken, adviseren en handelen.

Ons Kompas is de leidraad en toetssteen voor ons handelen. Het beschrijft onze visie op de mens en de samenleving. Onze opvattingen over goede zorg en goed organiseren. Hoe wij met elkaar omgaan en hoe we ons ontwikkelen. Daarover gaan we steeds met elkaar in gesprek. En daarbij is geen vraag te gek. We vertalen deze uitgangspunten consequent door in alles wat we doen. Dit is wat iedereen van ons mag verwachten, hierop zijn we aanspreekbaar. 

Wat ga je doen?

Een begeleider belt je omdat ze ergens tegenaan lopen met een kind. Kun jij met ze meekijken? Als gedragsdeskundige breng je een theoretische kijk mee en probeer je samen met het team erachter te komen wat er aan de hand is en hiermee gerichte adviezen te geven voor de begeleiding en behandeling. “Laatst had een groep een vraag over een kind dat niet wilde eten”, vertelt een gedragsdeskundige bijvoorbeeld. “Samen met ouders, begeleiders, arts en logopedist zijn wij op zoek gegaan naar de oorzaak hiervan. Zo kwamen we erachter dat dit kindje veel in het ziekenhuis heeft gelegen en eten daardoor erg onaantrekkelijk is gaan vinden. Hierop hebben we vervolgens een behandelplan opgesteld. Het samenwerken met begeleiders en andere disciplines vind ik heel leuk. Ik zie het als een soort puzzel, waarbij wij samen alle puzzelstukjes zoeken en op zijn plek leggen om tot passende antwoorden te komen en hierdoor de best passende behandeling kunnen bieden aan het kind. Ik denk graag met mijn collega’s in mogelijkheden voor de kinderen en bij opdrachtgever is dan ook ‘geen vraag te gek’.”

 • Je werkt multidisciplinair. Je leidt multidisciplinaire overleggen, werkt hierin samen, verbindt en stemt af met ouders, het multidisciplinaire team (o.a. groepsbegeleiding, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut,  arts) en eventueel betrokken externen (binnen en buiten de organisatie).
 • Je verricht handelingsgerichte diagnostiek. Door middel van onder andere het observeren van het kind, kritische vragen stellen aan begeleiding/ouders en afnemen van diagnostiek denk je mee wat er aan de hand is en formulier je adviezen voor de behandeling van het kind.
 • Je ondersteunt begeleiding bij vragen en geeft feedback en advies over het zorgplan en de (groeps-)behandeling van de kinderen.
 • Je kijkt continu met je team welke expertise en nieuwe kennis er nodig is en stemt dit af met de teamleider(s). Hierin geef jij een inhoudelijke bijdrage aan bijvoorbeeld studiemiddagen en/of andere scholing van de begeleiders.
 • Als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het vakgebied, dan vertaal je die naar concrete methodieken.
 • Je hebt een nauwe samenwerking met je collega’s van het cluster kind en gezin, zowel binnen als buiten je locatie.

Wat verwachten we van jou?

 • Je hebt een wetenschappelijke opleiding orthopedagogiek of psychologie afgerond, en je hebt ervaring met de doelgroep.
 • Voortdurende reflectie op je handelen en nieuwsgierig zijn naar de beweegredenen van de ander is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je bent uitstekend in staat om begeleiders in hun kracht te zetten en neemt hun werk niet over.
 • Je werkt vanuit gelijkwaardigheid en hebt een gezonde dosis humor.
 • Je bent in het bezig van een basisaantekening diagnostiek (BAPD).
 • SKJ registratie is een pré, of je bent bereid dit aan te vragen.
 • Je bent in staat om multidisciplinair te denken en samenwerken.

Heb je interesse? Stuur dan jouw cv aan ons op en geef duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.