• darkblurbg

Handhavingsjurist VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Handhavingsjurist voor 32 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 1 februari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 7 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons ‘Beste Werkgever’-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De functie is bij het team veiligheid en handhaving binnen de afdeling Wijkbeheer. Het team is verantwoordelijk van toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving en diverse veiligheidstaken (openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing). Het team bestaat uit 15 medewerkers.

Opdracht
We zoeken een ervaren allround handhavingsjurist. De kandidaat moet breed inzetbaar zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving en voert handhavingsprocedures (van waarschuwing tot hoger beroep) op (o.a.) de volgende gebieden:

 • Bouw en ruimtelijke ordening,
 • APV,
 • Bijzondere wetten,
 • Veiligheid/ ondermijning.

De nadruk ligt sterk op handhavingszaken op het gebied van bouw/ruimtelijke ordening. Bij toezicht en handhaving worden de thema’s in contact en eigen verantwoordelijkheid  ingevuld door  indien mogelijk eerst een informeel traject te starten om tot beëindiging van de overtredingen te komen. Goede communicatieve vaardigheden zijn dan ook essentieel voor het vervullen van de functie.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde juridische opleiding op minimaal wo bachelor niveau.
 • Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist binnen een gemeente op/in een afdeling/team Handhaving op het gebied van bouw / ruimtelijke ordening in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare juridische werkervaring op het gebied van APV, Bijzondere Wetten en Veiligheid / Ondermijning.
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig werken,
 • Omgevingsbewust,
 • Communicatief,
 • Flexibel,
 • Samenwerkend.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 11 januari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 januari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.