• darkblurbg

Handhavingsjurist Veenendaal VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Handhavingsjurist Veenendaal voor 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De handhavingsjurist komt te werken binnen het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen van gemeente Veenendaal.

Opdracht
Tijdelijke invulling door een inhuurkracht totdat de functie via vaste formatie is ingevuld (uitbreiding formatie n.a.v. programmabegroting 2021). Tot de taken van deze functie horen:

 • Het starten van handhavingstrajecten vanwege een overtreding van het omgevingsrecht (bouwen zonder en in afwijking van een vergunning en strijdig gebruik);
 • Het starten van handhavingstrajecten n.a.v. meldingen van BOA’s. Dit betreft met name het op de onjuiste wijze aanbieden van het afval en defecte voertuigen die op de openbare weg staan;
 • Het vertegenwoordigen van het college bij de bezwaarschriftencommissie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring als handhavingsjurist;
 • Aantoonbare werkervaring met handhaving van omgevingsrecht bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar;
 • Uurtarief maximaal € 45,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk verkeer;
 • Aantoonbare werkervaring met het vertegenwoordigen van het college bij de bezwaarschriftencommissie.

Gunningscriteria

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als handhavingsjurist bij een gemeente;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als vertegenwoordiger voor de bezwaarschriftencommissie en rechtbank bij een gemeente;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau de richting van bestuursrecht;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met wegsleepregelingen in de openbare ruimte.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan de genoemde criteria voldoet. 

Competenties

 • Integer
 • Overtuigingskracht
 • Sensibiliteit
 • Accuraat
 • Communicatief

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg 4/5 dagen per week (36 uur).

Planning
Er is nog geen datum voor de gesprekken gepland.

Overige informatie

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.