• darkblurbg

Handhavingsjurist Wabo Hilversum VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Handhavingsjurist Wabo Hilversum voor 12 - 20 uur per week voormaanden. Er is een optie op verlenging van 3 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 18 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden

Algemene omschrijving

Door Corona is de werkbelasting van het cluster handhavingsjuristen toegenomen. Om deze werkdruk te verlichten zijn wij op zoek naar juridische ondersteuning.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het gehele handhavingstraject in het kader van de Wabo, Wro, Woningwet, APV en andere bijzondere wetten in de breedste zin van het woord.
 • Je bent vraagbaak en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s, bestuur en externen.
 • Je vertegenwoordigt het college van Burgemeester en Wethouders in bezwaar- en beroepszaken.
 • Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met collega’s en bestuur
 • Je toetst overtredingen aan de regels en neemt zo nodig maatregelen (in overleg met team Toezicht);
 • Je onderzoekt mogelijke legalisaties en maakt (voor)aanschrijvingen.
 • Je levert zo nodig een bijdrage aan de ontwikkeling van het gemeentelijke toezicht en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Vereisten / knock-outcriteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Per maandag 18 februari 2021 beschikbaar.

Gunningscriteria

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Jurist Wabo handhaving binnen een gemeente in de afgelopen 7 jaar (35 punten).
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bezwaar en beroepszaken in de afgelopen 7 jaar (35 punten).
 • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet d.m.v. een opleiding / cursus (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten).
 • Aantoonbare kennis van zaaksystemen Corsa, Version en Gisvg (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inlevingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Initiatief
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Samenwerken
 • Oplossingsgerichtheid

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn (digitaal) gepland op maandag 22 februari 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 19 februari 2021 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.