Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Head of Marketing | Freelance | Interim | ZZP

 • Home
 • Head of Marketing | Freelance | Interim | ZZP

Head of Marketing | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Heads of Marketing:

 • Dit op interim, freelance of ZZP basis
 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Heads of Marketing
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Wat is een Head of Marketing?

Een Head of Marketing (hoofd Marketing) heeft de leiding over de gehele afdeling Marketing. Hij of zij houdt toezicht op de uitvoering van functies op de marketing afdeling, evenals op alle operationele aspecten van marketinginitiatieven van het bedrijf. Het hoofd Marketing beheert ook de prestaties en optimalisatie van de effectiviteit van de marketingafdeling om de commerciële inspanningen van het bedrijf te begeleiden.

Het hoofd Marketing richt zich op de voortdurende verbetering en het voortdurende succes van alle marketingprogramma's. Het hoofd Marketing begrijpt best practices in de zakelijke marketingindustrie en is het speerpunt van het consequent bijwerken van marketingactiviteitenprogramma's en het personeel van de marketingafdeling.

Taken en verantwoordelijkheden van een Head of Marketing

De taken en verantwoordelijkheden van een Head of Marketing kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Heads of Marketing, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Ontwikkelen van een strategische aanpak en een jaarplan om de marketingactiviteiten van de organisatie daarop te sturen;
 • Afstemmen van marketing over alle kanalen op de strategische prioriteiten van de organisatie;
 • Samenwerken met het hoofd communicatie om marketing en communicatie via alle kanalen goed in te zetten;
 • Stimuleren van onderzoeksplannen om klantinzichten te verkrijgen, de routekaart van het product te sturen en te valideren en op de hoogte te blijven van het concurrentielandschap;
 • Intern de vertrouwde stem van de klant zijn door inzichten te verzamelen en naar boven te halen die de strategie en routekaart van de organisatie voor productontwikkeling vormgeven;
 • Helpen bij het ontwikkelen van de marketinglanceringsstrategie;
 • Bouwen aan een zeer efficiënt team van marketingprofessionals;
 • Creëren van strategieën voor alle marketingteams, inclusief digitaal, reclame, communicatie en creatief;
 • Opstellen en beheren van maand-, kwartaal- en jaarbudgetten voor de afdeling Marketing;
 • Teamdoelen stellen, bewaken en rapporteren;
 • Ontwerpen branding, positionering en prijsstrategieën;
 • Ervoor zorgen dat de merkboodschap sterk en consistent is in alle kanalen en marketinginspanningen (zoals evenementen, e-mailcampagnes, webpagina's en promotiemateriaal);
 • Analyseren van consumentengedrag en bepalen van klantpersonages;
 • Identificeren van kansen om nieuwe marktsegmenten te bereiken en marktaandeel te vergroten;
 • Opstellen van driemaandelijkse en jaarlijkse wervingsplannen;
 • Concurrentie volgen (acquisities, prijswijzigingen en nieuwe producten en functies);
 • Coördineer verkoop- en marketinginspanningen om de naamsbekendheid te vergroten;
 • Deelnemen aan de kwartaal- en jaarplanning van bedrijfsdoelstellingen.

Competenties van een Head of Marketing

Leiderschap

De eerste en meest prominente rol van het hoofd Marketing is zijn leidende rol bij de afdeling Marketing. In deze hoedanigheid biedt het hoofd Marketing aanvullende ondersteuning aan de leiding van de directeur Marketing en de Chief Marketing Officer (CMO). Het hoofd Marketing leidt de algehele marketingstrategieplanning. Hij is ook verantwoordelijk voor het identificeren, selecteren, betrekken en beheren van leveranciersrelaties, en werkt nauw met hen samen om marketingtools te beoordelen en goed te keuren.

In zijn leidende positie heeft het hoofd Marketing ook de taak om de marketingkalender te definiëren en te beheren en ervoor te zorgen dat deze altijd is afgestemd op de verkoopinspanningen en de algemene doelen en doelstellingen van de organisatie. Het hoofd Marketing stimuleert continue efficiëntie en verbetering binnen de afdeling Marketing en breidt de personele capaciteiten uit. Hij stelt operationele processen vast en beheert het werk, schept duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden en definieert workflows.

In deze hoedanigheid geeft het Hoofd Marketing ook leiding en ondersteuning aan programma's en campagnes, wat resulteert in efficiëntere programmaprocessen. Als leider van de afdeling marketingactiviteiten ontwikkelt en onderhoudt het hoofd van marketingactiviteiten, in samenwerking met senior marketing operations management, gedetailleerde plannen voor belangrijke campagnes en programma's, rapportagedashboards, workflowtools, documentatie en tracking.

Het hoofd Marketing speelt ook een leidende rol in de financiële zaken van de afdeling en werkt samen met de financiële afdeling om de budgettaire uitgangspunten binnen de afdeling te bepalen.

Strategie

Het hoofd Marketing speelt een belangrijke strategische rol, waar hij verantwoordelijk is voor de definitie, automatisering en stroomlijning van marketingprocessen, die deze van marketingstrategieën naar echte marketingactiva transformeert. Hij ontwikkelt en verbetert voortdurend tools die nodig zijn bij de planning en uitvoering van succesvolle, brede en zeer gerichte campagnes en past toekomstige financiële strategieën aan op basis van de financiële prestaties van de afdeling in het verleden.

Analyse

Het hoofd Marketing test en evalueert continu marketingtactieken en -strategieën bij het werven van nieuwe consumenten, bijvoorbeeld door het opzetten van A / B-testprogramma's. Hij voert ook analyses uit terwijl hij samenwerkt met de marketinganalyseafdeling van de organisatie om de waarde van acquisitie- en programmaoptimalisatie-inspanningen te bepalen. In deze hoedanigheid leidt het hoofd Marketing ook de ontwikkeling van analytische tools en processen die de efficiëntie van mediakanalen en platforms zoals Google AdWords voor de hele marketingafdeling stimuleren.

Samenwerking

De rol van het hoofd Marketing is ook een gezamenlijke rol. Het hoofd Marketing werkt samen met de ICT-afdeling voor het optimaliseren van CRM-systemen, marketingtechnologieën, metadatabeheer, website- en online-pagina-verbeteringen, direct mail-productie, enz.

Hij werkt ook nauw samen met het verkoopteam, het senior management van marketingactiviteiten en de belangrijkste belanghebbenden om de effectiviteit van de marketingprogramma's en -campagnes continu te optimaliseren en ervoor te zorgen dat marketing- en verkoopinspanningen in lijn blijven met de algemene doelen en doelstellingen van het bedrijf.

Analytische / technische vaardigheden

Het hoofd marketing moet ook interesse en vaardigheid in gegevensanalyses en inzichten die uit dergelijke analyses voortvloeien uitbeelden. De Head of Marketing is in staat om de prestaties van een bedrijf op het gebied van marketingactiviteiten te verbeteren door kansen te zoeken en geavanceerde technische vaardigheden toe te passen en de marketingafdeling te leiden bij het soepel schakelen tussen benaderingen en methoden. Het hoofd Marketing zal programma- en campagneproblemen kunnen oplossen door proactief relevante gegevens te zoeken en te analyseren.

Communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden zijn een noodzaak voor deze functie, zowel in mondelinge als in schriftelijke vorm. De effectiviteit en prestaties van de afdeling marketing zijn sterk afhankelijk van de duidelijkheid van de informatie en instructies die door het hoofd marketing worden overgebracht.

Communicatieve vaardigheden zijn ook belangrijk in samenwerkingsomgevingen en bij het opstellen van analyserapporten voor marketing management en belanghebbenden voor besluitvormingsdoeleinden. Een hoofd marketing moet daarom communicatief vaardig zijn om zelfs complexe boodschappen en concepten op een eenvoudige, duidelijke, herkenbare, ondubbelzinnige en overtuigende manier aan zijn publiek over te brengen.

Interpersoonlijke vaardigheden

Het hoofd Marketing moet ook over aanvullende kenmerken beschikken die hem geschikter maken voor de functie en om te helpen bij de juiste uitvoering van zijn taken. Hij zal een zelfverzekerde zelfstarter zijn die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, gemotiveerd kan zijn en hetzelfde kan inspireren in zijn team, zeer flexibel en flexibel kan zijn met het vermogen om van richting te veranderen wanneer dat nodig is.

Een hoofd Marketing moet ook doortastend zijn, een strategische planner, meerdere taken en deadlines kunnen beheren, over uitstekende probleemoplossende vaardigheden beschikken, een sterk zakelijk en budgetteringsvermogen hebben en rustig blijven in geval van stress of onzekerheid.

Leiderschap / persoonlijke vaardigheden

Het hoofd marketing moet ook het vermogen hebben om effectief te communiceren met en zich te verhouden tot mensen op alle niveaus van de organisatie. Hij moet het vermogen hebben om een ​​groep in beweging te brengen en te beïnvloeden, het team in een gemeenschappelijke richting en met een gemeenschappelijke visie te bewegen.