• darkblurbg

I-controller VACATURE

Wij zijn op zoek naar een I-controller voor 32 - 36 uur per week voor 11 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt  gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Team Regie en Change Organisatie
De manier waarop burgers, bedrijven en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen is sterk in ontwikkeling en ziet er in de toekomst heel anders uit. Gemeente Westland is een moderne dienstverlener en wil deze snelle ontwikkelingen continue in haar dienstverlening integreren. Om dit in goede banen te leiden is een wendbare, goed geïnformeerde en proactieve ICT-organisatie nodig. Hiervoor is een Regie- en Change Organisatie opgezet die innovatie, strategie en verandering vormgeeft in het ICT-domein. Voor deze Regie- en Change Organisatie zoeken wij professionals die - samen met de bestaande medewerkers - deze nieuwe organisatie gaan opbouwen en invulling geven aan ICT-processen op het gebied van Beleid & Sturing, Dienstverlening & Advies, Project- & Changemanagement en Leveranciers- & Contractmanagement.

Opdracht
De Regie- en Change organisatie is onderverdeeld in een aantal focusteams. Binnen het focusteam ICT Beleid en Sturing is de invulling van de I-Control functie voorzien. I-Control beheert de Gemeente Westland-brede budgetten voor onder andere automatiseringskosten en investeringsbudgetten. I-Control brengt kennis van de IT en kennis van de kosten van ICT-componenten bij elkaar en geeft advies ter verbetering van de huidige contracten en ter optimalisatie van het IT-landschap van Gemeente Westland. I-Control brengt de kosten van ICT-werkzaamheden samen om zo de waarde van onze diensten te bepalen en stelt analyses op voor rapportages, bespreekt de cijfers met het management en geeft proactief een mening over de financiële situatie.

I-Control weet niet alleen de vertaalslag van financiën naar bedrijfsvoering te maken, maar weet ook hoe de cijfers tot stand komen. Juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid zijn voor jouw geen onbekende begrippen. Om voorbereidingen te treffen om I-Control structureel goed te kunnen inbedden, zijn we op zoek naar een kwartiermaker. Iemand die zaken inzichtelijk maakt, op orde brengt en processen inricht over de hele I&A keten binnen de gemeente.

Resultaten
We verwachten dat je als kwartiermaker een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt zodat de I-control functie structureel kan worden ingericht. Denk hierbij aan:

 •  Het opstellen van financiële kaders voor wat betreft uitgaven en inkomsten (investeringen, doorbelasting) aan IT-dienstverlening.
 • Het opzetten van de samenwerking met de financiële/controlling functie binnen de gemeente Westland.
 • Je bent de spin in het web, je bezet een belangrijke positie in beoordeling, initiatie en gevraagd/ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Regisseur IV, PLv CIO. Je bent het financieel geweten van het i-domein.
 • Duidelijkheid creëren in rollen binnen de processen.
 • Processen borgen ten aanzien van onder meer:
  • budgettering van uitgaven en inkomsten per ICT-beleidsterrein;
  • het opstellen van meerjarenplannen en –begrotingen op het gebied van IT gerelateerde bestedingen.
 • Betrokkenheid van I-Control duiden binnen projectmanagement/PPM;
 • Opzetten van dashboards teneinde toezicht te houden op de financiën binnen het IV- domein.
 • Coördineren/controle/advies omzetting budgetten exploitatie, MIP en P-budget.
 • Je stelt jaarlijks het MIP en Roadmap met uitgavenplanning in samenwerking met de strategische focusgroep.
 • Samen met de project portfoliomanager en de projectleiders zorg je voor een aansluiting in de financiële keten van de projectbudgetten.
 • Het participeren in het project ontvlechting Leidschendam-Voorburg. controller wordt de deelprojectleider financiën van de ontvlechting LV en zal verantwoordelijk worden voor de juiste stappen in de ontvlechting op het financieel gebied. Dit kost 1,5 dag per week (12 uur).
 • Het adviseren in bedrijfsvoering aspecten binnen het IV-domein.
 • Je levert een bijdragen aan de procesontwikkelingen van de IV organisatie zodat deze optimaal zullen functioneren.
 • Het leveren van bijdragen in de P&C cyclus.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal € 85,- inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Je beschikt over een aantoonbare gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria

 • Je beschikt over een aantoonbare afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bedrijfseconomie, economie of (Bedrijfs- )administratie (10 punten).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de IT-controlling in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Project Portfolio Management in de afgelopen 5 jaar (10 punten).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Contract- en leveranciersmanagement in de afgelopen 5 jaar (10 punten).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met (ICT) inkoop de afgelopen 5 jaar (10 punten).
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën en de planning & control cyclus binnen gemeenten in de afgelopen 3 jaar (15 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met Key2financiën (5 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met Cognos (5 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met BPMN (5 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met Engage (5 punten).

Competenties

 • Je bent in staat om invulling te geven aan de feitelijke verandering. Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom.
 • Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit.
 • Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn.
 • Je doorgrondt het proces – en de relatie met samenhangende processen - volledig. je weet waarover je het hebt, hebt een duidelijke visie op de manier waarop het proces zou moeten verlopen en kan deze visie ook overbrengen op alle betrokkenen in het proces.
 • Je hebt voldoende kracht en durf om besluiten te nemen en autonoom procesverbeteringen door te voeren.
 • Ook ben je in staat om voldoende afstand te nemen om overzicht te behouden op wat er nodig is en wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde proceskeuzes.
 • Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 februari 2021 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 februari 2021 einde dag bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.