• darkblurbg

Informatie Architect IT VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Informatie Architect IT voor 32 - 36 uur per week voor 2 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: uiterlijk 1 maart 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 22 februari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

Ons waterschap is bezig met een aantal grote opgaven. Versterking van de Lekdijk en de nieuwe Omgevingswet om er een paar te noemen. Onze organisatie is meer en meer een netwerkorganisatie die allang niet meer in beeld kan worden gebracht met een traditioneel organogram.

Onze informatievoorziening wil inspelen op deze veranderingen en verandert o.a. van afdelingsgericht naar procesgericht. Daarnaast heeft HDSR verschillende projecten lopen die onderling samenhang hebben, zoals implementatie Content Suite, Inrichting archivering zaaksysteem, uitfaseren en opschonen DM. HDSR start daarom vanuit de afdeling Informatiemanagement het programma “Dansen in de wolken”.

Opdracht
Op het gebied van informatiebeheer zijn er nog diverse stappen te nemen en het programma voorziet in alle projecten waarbij achterstanden worden weggewerkt en waarbij we inzetten op doorontwikkeling van de informatievoorziening en de implementatie van Content Suite als centraal Document Management Systeem. Dit betekent voor medewerkers een andere manier van werken. Deelprojecten binnen het programma zijn o.a.:

 • Realiseren van volledig digitaal werken: digitaliseren van analoge processen, inrichten van digitaal ondertekenen en Handboek Vervanging;
 • Achterstanden analoge archieven;
 • Aanbesteden en implementeren van Document Management Systeem Content Suite;
 • Opschonen en uitfaseren huidige Document Management Systeem;
 • Opschonen en uitfaseren netwerkschijven;
 • Inrichten archivering Zaaksysteem;
 • Inrichten informatiebeheer kwaliteitssysteem en governance.

Het programma dient onder architectuur gerealiseerd te worden. Als architect analyseer, ontwikkel en beschrijf je de architectuur en onderliggende project architecturen. De architectuur is enerzijds een middel tot sturing voor informatiemanagement en de implementatie van het programma. Anderzijds geeft architectuur de inhoudelijke kaders, waarbinnen besluiten kunnen worden genomen op het gebied van informatievoorziening en toepassing van technologie. Je bent als architect de drager van de architectuur, je maakt consequenties van besluiten inzichtelijk. Ook ben je aanspreekpunt voor verschillende partijen, houd je rekening met de verschillende belangen.

Als architect voor 36 uur per week, zal je voor (50%) worden ingezet in het programma Dansen in de Wolken en de rest van de tijd zal je worden ingezet op andere trajecten. Daarnaast krijgt je als architect de opdracht mee dat je de uitwerking van de architectuur voor het programma Dansen in de Wolken en de andere trajecten zodanig vormgeeft, dat die model staat voor de manier van werken onder architectuur binnen HDSR.

Afdeling informatie:
Deze opdracht hoort bij het team Informatiemanagement en Automatisering (I&A). Het I&A team bestaat uit 45 medewerkers met twee leidinggevenden. In deze periode van Corona wordt er veel overlegd via MS Teams.

Minimumeisen / knock-outcriteria kandidaat:

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als architect binnen het domein IT;
 • Beschikbaar uiterlijk per 1 maart 2021 voor minimaal 32 uur per week;
 • Uurtarief maximaal € 90,- exclusief BTW en inclusief reiskosten (woon-werkverkeer);

Gunningscriteria (weging)

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica, Bestuurlijke Informatiekunde of IT Architectuur (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met proces-, en informatie- architectuur binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met architectuurmethoden en -technieken en de “NORA familie” (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met technologische en marktontwikkelingen binnen het domein van Informatiebeheer / Document Management (10 punten);
 • Uurtarief maximaal € 90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten (woon-werkverkeer) (5 punten);
 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als architect binnen het domein IT (10 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met: strategische advisering, projectmatig werken en verandermanagement in complexe organisaties (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten);
       a. Aantoonbare kennis van minder dan 2 van de 3 genoemde onderdelen (0 punten)
       b. Aantoonbare kennis minimaal 2 van de 3 genoemde onderdelen (10 punten);
       c. Aantoonbare kennis van alle 3 de genoemde onderdelen (20 punten);

Competenties
Wij zoeken iemand die beschikt over sterk analytisch vermogen en conceptueel denken. Als persoon heb je uitstekende adviesvaardigheden op strategisch niveau. In deze opdracht creëer je inzicht en behoudt je het overzicht. Je reduceert complexiteit tot eenvoud.

Daarnaast zijn de volgende competenties ook belangrijk:

 • Innovatief, ondernemend en je denkt "out of the box";
 • Je bent sturend en overtuigend, maar staat ook open voor input van anderen;
 • Je bent pragmatisch en oplossingsgericht en realiseert je dat architectuur een middel en geen doel op zich is;
 • Je bent gericht op samenwerking;
 • Je bent gewend om meerdere belangen te kunnen dienen en maakt daarbij gebruik van de nodige bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit;
 • Je communiceert en presenteert duidelijk, feitelijk en kernachtig, zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de HDSR zijn gepland op woensdag 24 februari 2021 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 februari 2021 bericht.

Overige informatie
VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.