• darkblurbg

Informatieadviseur VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Informatieadviseur voor 20 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: 11 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 16 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De informatisering is de verantwoordelijkheid van de opgave Informatie binnen het domein bedrijfsvoering. De kantoorautomatisering en ICT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De Informatieadviseur werkt binnen de opgave Informatie. Hij/Zij is werkzaam op strategisch en tactisch niveau aan de gemeentelijke informatiehuishouding en ICT. De informatieadviseur stuurt de informatisering en ontwikkeling van de applicatie architectuur en adviseert het management hierover. Zijn/haar rol ligt in het opstellen, bewaken en sturen van de uitvoering van het informatiebeleid en de informatiearchitectuur. De informatieadviseur werkt hierbij nauw samen met de andere teamleden binnen de opgave Informatie, andere opgaven en externe partners. Resultaatgebieden en belangrijkste activiteiten: 

 • Samen met je collega adviseurs ontwikkel en onderhoud je, op basis van wensen en behoeften van gebruikers, ketenpartners en bedrijfseconomisch perspectief, de informatie-strategie, het informatiebeleid en de informatiearchitectuur van de gemeente.
 • Je adviseert het management van de gemeente als geheel of delen daarvan (opgaven, programma’s en projecten) gevraagd en ongevraagd over informatiestrategie en ICT ontwikkeling, de afstemming van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen en de gewenste doelen van de gemeente. Je adviseert over de organisatorische en financiële aspecten, alsook over het beheer en bijsturing van de informatie(beleid)plannen. Je signaleert hierbij ontwikkelingen en kansen en doet onderzoek naar mogelijke verbeteringen.
 • Je toetst projecten aan de actuele ICT strategie en bepaalt of deze passen binnen het concerninformatiebeleid en architecturen.
 • Je bent als opdrachtgever, projectleider of adviseur betrokken bij programma’s en projecten op basis van de gekozen strategie, passend binnen de kaders van het concerninformatiebeleid en de informatiearchitectuur Je adviseert over de vertaling van de behoeften in functionele (systeem)eisen. Je rapporteert over de voortgang van de projecten aan het management.
 • Je fungeert in coördinerende zin als intermediair tussen de opgaven enerzijds en de ICT dienstverlening, applicatiebeheerders en leveranciers anderzijds.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met andere gemeenten, externe adviseurs, leveranciers en vanuit de overheid geïnitieerde initiatieven over (ICT) ontwikkelingen zoals bijv. de Digitale Agenda 2020 en je neemt deel in werkgroepen relevant voor de eigen gemeentelijke (ICT) ontwikkelingen.

Profiel
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatie architectuur.

 • Je hebt een academische (eventueel HBO+) opleiding op bedrijfskundig vlak aangevuld met een opleiding op ICT vlak of vergelijkbaar.
 • Je beschikt over kennis en ervaring met informatiearchitectuur.
 • Je hebt ruime kennis van bedrijfsprocessen binnen de gemeentelijke overheid en beschikt over goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie met beleidsadvisering met betrekking tot gemiddeld de meest complexe vraagstukken, met name gericht op lange termijn en op concernniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met de aanbesteding van applicaties;
 • Je hebt ruime ervaring met het uitvoeren van leveranciers – en contractmanagement op strategisch niveau;
 • Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen. Bij voorkeur heb je specifieke ervaring met applicaties uit het applicatielandschap van de gemeente Rijswijk (zoals Corsa, Cognos, Adeptia, Key2 applicaties en MDU).
 • Je hebt een stevig eigen netwerk binnen de gemeentelijke informatiseringswereld en bij voorkeur contacten bij onze belangrijkste leveranciers (Centric, BCT, EnableU).
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
 • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.

Knock-out criterium

 • Maximum uurtarief € 90,- inclusief reiskosten en exclusief BTW.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatieadviseur.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op informatiemanagement gebied bij een gemeente gedurende de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Liber Zaaksysteem in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Corsa DMS in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met Adeptia berichtenverkeer in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 3 jaar ICT tactische leveranciersaansturing in de afgelopen 5 jaar.
 • Beschikbaar z.s.m. en uiterlijk maandag 11 januari 2021.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Politieke sensitiviteit en adviesvaardigheden
 • Analytisch vermogen
 • Communicatief vaardig
 • Klantgericht
 • Zelfstandig maar ook coöperatief
 • Proactief
 • Creatief
 • Resultaatgericht

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 21 december 2020 van 13.00 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 17 2020 december bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.