• darkblurbg

Information Security Officer VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Information Security Officer voor 36 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 4 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 3 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een platte organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Het Domein Bedrijfsvoering en diensten is verantwoordelijk voor producten en diensten die de gemeente draaiende houden. We zetten ons in voor de Purmerenders, zodat zij onze dienstverlening als helpend ervaren. Ze worden geholpen op een manier die past bij de verwachtingen die leven in de samenleving. Bedrijfsvoering is een onderdeel van de gemeente waar de basis op orde is en waar passende ondersteuning geboden wordt. Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie bij het behalen van de resultaten voor de stad. Systemen, processen en procedures worden daarop aangepast.

Opdracht
De gemeente Purmerend heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om de informatiebeveiliging te borgen. Met de komst van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de nieuwe eisen die dit met zich meebrengt, staan wij voor een nieuwe uitdaging. Om onze ambities waar te kunnen maken, zijn wij op zoek naar een information security officer die een tandem vormt met de chief information security officer.

Op basis van het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid dragen wij zorg voor een samenhangend pakket aan maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te waarborgen. Daarnaast vindt er intensieve samenwerking plaats met de functionaris gegevensbescherming, de privacy officer en de privacy adviseur.

Wat ga je doen?

 • Je ondersteunt de CISO bij het opstellen en actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en het uitwerken van het jaarplan.
 • Je verzorgt trainingen en bewustwordingssessies op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Je stimuleert het informatiebeveiligingsbewustzijn door het mede opstellen en uitvoeren van een bewustwordingsplan.
 • Je adviseert over informatiebeveiliging bij projecten op het vlak van informatievoorziening die worden uitgevoerd in de organisatie.
 • Je registreert beveiligingsincidenten en handelt die in overleg met de CISO af. Je draagt preventieve maatregelen aan om dergelijke incidenten te voorkomen.
 • Je bent alert op potentiële beveiligingsrisico’s in onze dienstverlening en processen en geeft hier gevraagd en ongevraagd advies over.
 • Je verzamelt informatie en voert werkzaamheden uit voor risicoanalyses en audits.
 • Je neemt deel aan diverse overleggen, waaronder het tactisch overleg informatiebeveiliging.
 • Je treedt bij afwezigheid op als vervanger van de CISO.
 • Je maakt deel uit van het meldpunt Datalekken en het CSIRT.

Vereisten

 • Minimaal afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van informatiebeveiliging;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ISO of gelijkwaardige informatiebeveiliging in de afgelopen 3 jaar;
 • Bereid om na 6 maanden bij de gemeente Purmerend in vast dienstverband te treden;

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld informatiebeveiliging in de afgelopen 5 jaar;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied informatiebeveiliging bij een (semi)overheidsinstelling in de afgelopen 5 jaar;
 • Kennis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid;
 • In het bezit van certificering zoals CISSP of SSCP;
 • Kennis van technische ICT infrastructuur op hoofdlijnen (alle technische componenten waarbij informatieveiligheid een vraagstuk kan zijn);
 • Uurtarief maximaal € 85 excl. BTW en incl. reiskosten woon-werk;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je begrijpt dat het borgen van informatiebeveiliging een combinatie is van techniek, organisatie en mens;
 • Je volgt nieuwe ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en ICT op de voet;
 • Je bent standvastig, hebt oog voor verschillende belangen en beschikt over organisatiesensitiviteit;
 • Je bent gedreven, resultaatgericht en denkt in kansen en oplossingen;
 • Je bent empathisch en gemakkelijk en effectief in communicatie.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Werkdagen zijn bespreekbaar.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 16 december 2020 tussen 08:30 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 11 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.