• darkblurbg

Inkomensconsulent Beheer VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Inkomensconsulent Beheer voor 28 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 28 oktober 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!  

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris. 

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en streeft naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Opdracht
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer en poortwachters. De beheerconsulenten beheren een vaste caseload aan cliënten en verrichten alle werkzaamheden op het vlak van rechtmatigheid die hierbij komen kijken. Hiertoe behoren o.a. het verwerken van mutaties, IB-signalen, inkomsten en aanvragen verblijf buitenland; het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid; heronderzoeken en beëindigingen. De poortwachters handelen aanvragen levensonderhoud af en aanvragen bijzondere bijstand van niet-uitkeringsontvangers. Hiertoe wordt o.a. met alle aanvragers van een uitkering levensonderhoud een intake gehouden, waarbij ook wordt gekeken of er ondersteuningsvragen zijn op andere terreinen (Jeugd, WMO en SHV). In 2020 rollen we het integrale werken verder uit: we creëren één integrale toegang voor het gehele sociale domein en op casusniveau gaan we waar nodig intensief samen werken met de taakvelden Jeugdzorg, WMO en SHV.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Uurtarief maximaal €39,00 inclusief reiskosten, exclusief BTW.
 • Een gevolgde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als inkomensconsulent in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring binnen minstens 1 ander taakveld in het Sociaal Domein (Jeugdzorg, WMO of Schuldhulpverlening) in de afgelopen 5 jaar.
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie waardoor je beschikt over kennis van de Participatiewet en voorliggende voorzieningen in de afgelopen 5 jaar.
 • Aantoonbare werkervaring met Corsa.
 • Aantoonbare werkervaring met Suite/GWS4All.
 • Aantoonbare werkervaring met Suite4Werk&Inkoen. 

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bovendien kun je goed plannen en organiseren.
 • Je bent je analytisch sterk en beschikt over mensenkennis en overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 2 november 2020 van 15.30 uur tot 17.00 uur via Zoom. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 oktober 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.