• darkblurbg

Inkomensconsulent VACATURE

Vacature aangemaakt: 23-09-2020

Wij zijn op zoek naar een Inkomensconsulent voor 32 - 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 4 maal 3 maanden. Regio Noord-Holland. Start opdracht: z.s.m. Reageren voor 28 september 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen 

De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht

 • Beheert een klantenbestand van ongeveer 200 inwoners
 • Handelt aanvragen levensonderhoud, bijzondere bijstand en minimabeleid af, past (norm)wijzigingen en de kostendelersnorm toe, beëindigt uitkeringen, maakt herberekeningen en vordert deze eventueel terug.
 • Houdt voorlichtingsgesprekken met de inwoners.
 • Voert gesprekken in het kader van rechtmatigheid uit.
 • Draait telefonisch spreekuur en loketdienst.
 • Rapporteert, beschikt en verwerkt de gegevens in Suite4WIZ.
 • Zet de uitkeringscomponent klaar in het financieel dossier in Suite4WIZ.

Vereisten

 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
 • Uurtarief maximaal € 46,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Suite4WIZ in de afgelopen 4 jaar.

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 niveau;
 • Aantoonbare kennis van de wet- en regelgeving en voorliggende voorzieningen;
 • Minimaal 18 maanden ervaring als inkomensconsulent afgelopen 3 jaar.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid
 • Analytisch vermogen
 • Oordeelsvorming
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Fraude alertheid
 • Nauwkeurigheid

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u  aan het bovengenoemde profiel voldoet.