• darkblurbg

Integratiecoach VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Integratiecoach voor 24 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Het huidige inburgeringsstelsel staat teveel op zichzelf, waardoor er geen samenhang is tussen inburgering en participatie. De verwachting is dat per medio 2021/2022 de nieuwe wet inburgering in werking zal treden waarmee de regie weer terug gaat naar de gemeente. Om deze nieuwe werkwijze  over te gaan nemen is het van belang voor de gemeente om de regie in een vroeg stadium over te nemen. De integratieconsulent wordt hiervoor ingezet en werkt volgens een reeds opgemaakte missie en visie met duidelijke activiteiten en kernwaarden. In de uitvoering wordt pragmatisch denken en een creatieve uitvoering gevraagd om het gestelde doel te behalen.

Door regelmatig en frequent contact begeleidt je inwoners en stel je met de inwoner voor hem/ haar een persoonlijk plan inburgering en participatie op. Daarbij zie je toe op het behalen van de gestelde (persoonlijke) ontwikkelingen en doelstellingen in dit plan. De integratieconsulent heeft de regie op het traject richting taal (inburgering), integratie, participatie en stemt af met de Zicht op Werk, participatiewet –of de WMO consulent.

Taken voor uitvoeren:

 • Caseload beheren
  • Regie op het traject richting taal (inburgering), integratie, participatie en stemt af met de projectleider Statushouders Integratie, participatiewet –of de WMO consulent;
  • Brede intake ism Vluchtelingenwerk, start in AZC;
  • Een persoonlijk plan inburgering en participatie opstellen. Daarbij zie je toe op het behalen van de gestelde (persoonlijke) ontwikkelingen en doelstellingen in dit plan (eurowijzer (budgetcoaching), vrijwilligerswerk, taalmaatje etc).
 • Caseload:
  • Nieuwkomers van AZC intake inwoners;
  • Nieuwkomers uit de caseload van participatieconsulenten oppakken.
 • Gedurende de inburgering in de ondersteuning participatie en mogelijk re-integratietrajecten actief inzetten. Waar mogelijk bemiddeling naar betaald werk inzetten.
 • Werkafspraken met samenwerkingspartners signaleren, intensiveren etc.
 • Nieuwe werkwijze formulieren middels projectplan op maximaal A4 na 3 maanden.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met de doelgroep nieuwkomers binnen een gemeente of asielzoekerscentrum;
 • Uurtarief maximaal € 55,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2021; 

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting SPH, SJD of Pedagogiek;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 5 jaar met participatie en re-integratie;
 • Aantoonbare kennis van de Participatiewet.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Stressbestendig;
 • Aanpassingsvermogen;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Resultaat gericht;
 • Organiseren;
 • Sociabiliteit;
 • Klantgericht;
 • Coachen;
 • Integriteit.
 • Cultuursensitief;
 • Buiten de kaders kunnen denken om tot creatieve oplossingen te kunnen komen.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 4 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 3 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.