Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Interim docent

  • Home
  • Interim docent

Interim docent

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Interim docenten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Interim docenten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Meer informatie over een docent


Een goede docent is een voorbeeld voor de jonge generatie

Een goede docent  is veel meer dan iemand die kennis over een bepaald onderwerp op scholieren overbrengt. De beste docenten bouwen namelijk een vertrouwensband op met hun leerlingen en weten hun enthousiasme voor een vak op hun leerlingen over te brengen. Ze zijn zich ook bewust van hun voorbeeldfunctie en fungeren daardoor als een rolmodel voor leerlingen. Wat zijn de belangrijkste karaktereigenschappen van de ideale leerkracht?

Passie, persoonlijkheid en betrouwbaarheid

Een docent zonder passie is als een taart zonder slagroom. Passie voor een vak werkt aanstekelijk en motiveert leerlingen hun uiterste best te doen. Naast het hebben en overbrengen van passie is het hebben van de juiste persoonlijke eigenschappen ook erg belangrijk. Een goede docent is open en vriendelijk, zodat leerlingen zich altijd op hun gemak voelen in het klaslokaal. Leerlingen stellen het ook erg op prijs wanneer een docent geduldig is en over een goed gevoel voor humor beschikt. Toch is dé belangrijkste eigenschap waarover een docent moet beschikken betrouwbaarheid. Het is voor leerlingen namelijk essentieel dat ze met hun persoonlijke problemen bij hun docent terecht kunnen en ook weten dat hun docent vertrouwelijk met deze informatie om zal gaan.

Leren én motiveren

De voornaamste taak van een docent is natuurlijk om leerlingen iets nieuws bij te brengen. Toch is het minstens net zo belangrijk dat een docent zijn of haar leerlingen weet te motiveren. Uiteindelijk moeten scholieren namelijk zélf hun diploma halen. Een goede docent weet daarom de juiste snaar te raken en stelt leerlingen in staat om ook buiten het klaslokaal hard te werken om hun doelen te realiseren. Deze motiverende rol is wat goede docenten onderscheidt van geweldige docenten.

De grootste uitdaging voor een interim docent

Een interim docent staat vergeleken met een reguliere docent voor een aantal extra uitdagingen. De eerste en belangrijkste uitdaging voor een interim docent is de korte tijd die deze docent vaak heeft om een goede band met de leerlingen op te bouwen. Een goede interim docent besteedt daarom veel aandacht aan het achterlaten van een overtuigende eerste indruk. Vervolgens bouwt de docent dit uit tot een vruchtbare relatie met de leerlingen om zo het optimale uit zichzelf en de leerlingen te halen tijdens de interim periode.

Hoe om te gaan met lastige klassen?

Een tweede uitdaging voor een interim leerkracht is het omgaan met lastige klassen. Deze klassen hebben het vaak extra gemunt op interim docenten omdat zij weten dat deze slechts voor geringe tijd op de school actief zijn. Een goede interim docent houdt in dit soort situaties het hoofd koel en zoekt naar de kern van het probleem: waarom gedragen de leerlingen zich op deze manier? De interim docent vraagt eventueel om de mening van de klas en verandert vervolgens de stijl van lesgeven. Een uitmuntende interim docent behoudt in dit proces de autoriteit zonder hierin door te slaan. Op deze manier is de kans op een goede ‘match’ tussen klas en docent het grootst!


Bureau Ad Interim heeft een grote pool van zeer ervaren interim docenten in een groot aantal vakken. Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

Ik zoek een interim docent       Ik ben een interim docent

Een interim docent is een tijdelijke docent die wordt ingehuurd door scholen of onderwijsinstellingen om onderwijs te geven aan leerlingen. Dit kan zijn omdat de reguliere docent afwezig is vanwege ziekte, zwangerschapsverlof of andere redenen, of omdat er extra ondersteuning nodig is in de klas.

Een interim docent heeft vaak dezelfde taken als een reguliere docent, zoals het voorbereiden en geven van lessen, het beoordelen van studentenwerk en het bijhouden van administratie. Het verschil is dat de interim docent tijdelijk wordt ingehuurd en geen vaste aanstelling heeft.

Interim docenten zijn in Nederland werkzaam via uitzendbureaus of detacheringbureaus. Het inhuren van een interim docent biedt scholen en onderwijsinstellingen flexibiliteit en een oplossing voor onverwachte afwezigheid van reguliere docenten. Ook kan een interim docent door zijn of haar ervaring en expertise bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de betreffende school.

Een interim docent moet voldoen aan dezelfde kwalificaties en eisen als een reguliere docent. Hij of zij moet in het bezit zijn van een relevante onderwijsbevoegdheid en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Daarnaast is het belangrijk dat een interim docent flexibel is, snel kan schakelen en in staat is om zich snel aan te passen aan de specifieke behoeften van de school of klas.

Het inhuren van interim docenten is niet zonder uitdagingen. Zo kan er sprake zijn van een gebrek aan continuïteit in de klas, wat kan leiden tot onrust en onzekerheid bij leerlingen. Daarnaast kan de inhuur van interim docenten duurder zijn dan het aannemen van een reguliere docent.

Ondanks deze uitdagingen kan de inhuur van interim docenten toch een goede oplossing bieden voor scholen en onderwijsinstellingen. Door gebruik te maken van de expertise van interim docenten kunnen scholen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en kunnen leerlingen toch onderwijs blijven ontvangen bij afwezigheid van de reguliere docent.