• darkblurbg

Interim Operationeel Manager

Wij hebben zeer ervaren en direct beschikbare interim Operationeel Managers:

 • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare kandidaten voorgesteld, die grip krijgen en houden op uw projecten
 • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
 • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
 • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
 • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

Ik zoek een interim operationeel manager       Ik ben een interim operationeel manager


Persoonlijke ontwikkeling

Wil je meer inzicht in jezelf?

Wil jij jezelf en anderen beter leren begrijpen? Wil jij betere resultaten op het werk en in jouw dagelijks leven? Wil jij succesvoller zijn? Krijg meer inzicht in jouw persoonlijkheidsprofiel. Meer informatie.

Ik wil meer informatie over assessments


Wilt u een Operationeel Manager in loondienst? Meer informatie over werving en selectie

Taken en verantwoordelijkheden van een operationeel manager

De taken en verantwoordelijkheden van een operationeel manager kunnen uiteraard per organisatie verschillen. Hieronder staan een aantal taken en verantwoordelijkheden die Operationeel Managers, bij Bureau Ad Interim ingeschreven, uitvoer(d)en:

 • Aansturen van de buitendienst en de afdelingen planning en administratie.
 • Continueren van de dagelijkse gang van zaken van de binnendienst en de afdeling planning en administratie.
 • Het houden van functioneringsgesprekken met buitendienstmedewerkers, planners en administratieve krachten.
 • Het onderhouden van contacten met opdrachtgevers.
 • Het verwerven en in stand houden van opdrachtgevers.
 • Opstellen van de aard, omvang en kwaliteit van de dienstverlening.
 • Werven van medewerkers conform het personeelsbeleid en eindverantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe medewerkers, uitrusten met de juiste PBM’s die nodig zijn voor de werkzaamheden.
 • Verantwoordelijk voor het opleiden en kwalificeren van buitendienstmedewerkers , planners en administratieve medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor (delegeren van) facilitaire zaken (BHV, schoonmaak, kantine, etc.)
 • Verantwoordelijk voor veilig werken en het creëren van een veilige werkomgeving.
 • Opstellen van diverse V&G plannen.
 • Implementeren van een werkvergunningsysteem.
 • Onderhouden van kwaliteit- en arbozorg managementsystemen.
 • Eindverantwoordelijk voor de gehele gang van zaken op de afdelingen zowel op financieel vlak als personeelsvlak.
 • Aansturen van team van medewerkers waarbij de focus ligt op de planning van projecten en het optimaal inzetten van de resources.
 • Helpen verder ontwikkelen van de medewerkers op verschillende vlakken zodat ze multi-inzetbaar zijn.
 • Verantwoordelijk van het personeelsbeleid en bezetting.
 • Verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuwe apparatuur.
 • Opstellen van het jaarlijkse investeringsplan.
 • Het opstellen en controleren van beleidsprocedures, en (werk)instructies.
 • Uitvoeren van interne audits binnen de gehele organisatie.