• darkblurbg

Juridisch Adviseur Grondzaken VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Juridisch Adviseur Grondzaken voor 28 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het 'medewerkersonderzoek 2019-2020' wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
Voor het team locatie-ontwikkeling zijn we op zoek naar een tijdelijke juridisch adviseur grondzaken.

Als juridisch adviseur Grondzaken ben je specialist en adviseur bij allerlei juridische vraagstukken bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke- en bouwprojecten en de strategische inzet van grondbeleidsinstrumentarium.

Je adviseert bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kostenverhaal, gronduitgifte, grondbeheer en – verwerving. Ook denk je actief mee over de borging van de fiscale aspecten van de gronduitgiftes en grondexploitaties. Je draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hieromtrent. Je stelt intentie-, anterieure-, koopovereenkomsten op bij complexe privaatrechtelijke zaken voor grondverwerving, - uitgifte en gebiedsontwikkeling. Ook kan je worden ingezet op de aansturing van projecten, zoals het project Snippergroen of de herontwikkeling van een gebied. Onderhandelingen voeren met o.a. ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en externe initiatiefnemers behoren ook tot je takkenpakket.

Tot slot adviseer je over zakelijke rechten, zoals recht van opstal of erfpacht, en de vestiging hiervan. In voorkomende gevallen adviseer je over beleidsontwikkeling, aanbesteding en staatsteun.  In deze veelzijdige rol ben je gesprekspartner voor o.a. projectleiders, advocatuur, notariaat, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers.

Vereisten / knock-outcriteria

  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat als je de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
  • Een afgeronde wo-bachelor opleiding in de richting van Nederlands recht;

Gunningscriteria

  • Een afgeronde wo-master opleiding in de richting van Nederlands Privaatrecht;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jurist Grondzaken;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar;
  • Aantoonbare kennis van de Omgevingswet blijkend uit een afgeronde relevante opleiding / cursus in de afgelopen 3 jaar.

Competenties

  • Affiniteit met en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; communicatief sterk;
  • Uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen spoedig bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing.