• darkblurbg

Juridisch Medewerker APV Bijzondere Wetten regio Utrecht VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Juridisch Medewerker APV Bijzondere Wetten regio Utrecht voor 32 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 4 oktober 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Houten ligt centraal in Nederland, in de regio Utrecht. We zijn gericht op ontwikkeling.

Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van meer dan 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Iedere dag dragen onze 330 collega’s eraan bij dat inwoners Houten een prettige plek vinden om te wonen. Je krijgt bij ons eigen verantwoordelijkheden en ruimte om zelf invulling te geven aan je werkzaamheden. Als collega’s staan we voor elkaar klaar. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, onze deuren staan letterlijk en figuurlijk voor elkaar open.
Je maakt onderdeel uit van het cluster vergunningverlening binnen het Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. APV en WABO vormen ons hoofdtakenpakket. Deze functie gaat alleen over APV en bijzondere wetten.

Positie in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Zoals de naam aangeeft houdt het team VTH zich in hoofdzaak bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan bouw- en woningtoezicht, milieutoezicht en toezicht op de gebruiksbepalingen in bestemmingplannen/omgevingsplan, etc. Hieronder valt ook het toezicht op de buitenruimte door de BOA’s. In totaal werken hier zo’n 45 mensen.

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor het verlenen of afwijzen van vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere Wetten. Het is fijn als je ook verstand hebt van geluidsadvisering op het gebied van geluid en evenementen en APV ontheffingen. Verder ben je verantwoordelijk voor het hele proces van vergunningverlening, de juridische toetsing van een aanvraag, bepaling van de voorwaarden en verlening of afwijzing van de uiteindelijke vergunning. Je zorgt voor afstemming met ons bestuur en diverse ketenpartners en staat inwoners en ondernemers te woord.

Je werkplek kan per dag veranderen. Afwisselend kan sprake zijn van intensieve samenwerking in de kantooromgeving, of juist in alle rust kunnen werken aan een vergunning. Dat kan dan ook thuiswerken inhouden. Je zorgt zelf dat je in het bezit bent van een laptop en mobiele telefoon die voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
 • Een afgeronde opleiding/ cursus in juridische richting (10 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met advisering aan het college B&W en/of de gemeenteraad (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de Awb en de Gemeentewet (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de toepassing van de APV en Bijzonderdere wetten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch sterk, het vermogen om complexe situaties snel en volledig in beeld te brengen;
 • Je bent een zelfstandige teamspeler, een netwerker, representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent de spin in het web bij de afhandeling van de aangevraagde vergunningen. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende werkvelden en schrikt niet van een volle werklijst.
 • Je werkt en denkt integraal en beschikt over gevoel voor ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt omgaan met conflictsituaties, stelt grenzen maar blijft klantvriendelijk.
 • Helder en krachtig communiceren/adviseren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Vermogen om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken en actief de samenwerking opzoeken;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Je vindt het leuk en verstaat de kunst om de (plaatselijke) regelgeving naar ‘de geest van de wet’ te interpreteren door het maken van zorgvuldige afwegingen tussen de regelgeving, het beoogde doel en het maatschappelijke als ook het politieke draagvlak.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken zijn gepland op dinsdag 12 oktober 2021 tussen 09.30 en 16.00 uur op locatie. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Houten kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 38     Geld verdienen met een tip