• darkblurbg

Juridisch Medewerker Dienstverlening VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Juridisch Medewerker Dienstverlening voor 18 uur per week voor 12 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 24 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 7 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Bedrijfsbureau Dienstverlening
Het team Bedrijfsbureau houdt zich bezig met tactisch applicatiebeheer, kwaliteitszorg, bezwaren & beroep, financiële en juridisch advisering en het secretariaat. Daarnaast vervullen wij een prominente en proactieve rol in de kwaliteits- en effectiviteitverbetering van het cluster Dienstverlening. Ons team bestaat uit diverse disciplines waardoor er vanuit verschillende invalshoeken naar de ontwikkelingen wordt gekeken.

Opdracht
Je bent werkzaam op het gebied van het sociaal domein en huisvesting. Dit doe je in afstemming met je Juridische collega’s. Je handelt bezwaar- en beroepszaken af. Je vertegenwoordigt de gemeente bij de commissie en bij de rechtbank met bezwaarschiften. Je adviseert je collega’s op beleidsuitvoering en je treedt op als beleidsambtenaar van de Wet tijdelijk huisverbod. Tevens adviseer je proactief de teammanager en signaleer je verbetermogelijkheden.

Vereisten / knock-outcriteria

  • Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW en inclusief reiskosten;
  • Minimaal een gevolgde academische opleiding;

Gunningscriteria

  • Minimaal een afgeronde academische opleiding;
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein met het accent op huisvesting in de afgelopen 3 jaar;
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepszaken binnen het sociaal domein met accent op huisvesting in de afgelopen 5 jaar;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Competenties:

  • Je hebt een goed analytisch vermogen;
  • Je bent oplossings- en resultaatgerichtheid;
  • Je hebt politieke en bestuurlijke sensitiviteit en beschik je over overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 28 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 24 december 2020 bericht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.