• darkblurbg

Juridisch Planoloog VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Juridisch Planoloog voor 12 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 9 april 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht

De afdeling
De sectie Omgevingsbeleid maakt samen met de sectie Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De sectie Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor deze sectie ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie
Als planologisch juridisch beleidsmedewerker ga je de uitdaging aan om de planologische adviseurs-rol in projecten te vervullen, bestemmingsplannen vast te stellen als basis op orde voor de omgevingswet, en visievorming te begeleiden voor kansrijke locaties in onze gemeente. Je werkt samen met de andere planologen, met beleidsadviseurs op de verschillende vakgebieden, en met vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je vertaalt de omgevingsvisie en beleidsdoelen naar het omgevingsplan en schakelt daarbij tussen alle niveaus van uitvoering tot bestuur.

Naast deze rol werk je als planologisch juridisch beleidsmedewerker aan:

 • Het voorbereiden en coördineren van ruimtelijke initiatieven;
 • Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en invoeren van (planologisch juridisch) beleid, en daarnaast
 • Doe je analyses, verricht je onderzoek en maak je beleid en levert zo een bijdrage aan actuele ruimtelijke thema’s, zoals (ruimtelijke) visievorming, woningbouwopgave en energietransitie;
 • Maak je onderdeel uit van teams die integrale ruimtelijke visies maken op project- of gebiedsniveau;
 • Ben je geïnteresseerd in aanpalende vakgebieden als wonen, economie, duurzaamheid of milieu, zodat je de rol van bruggenbouwer goed kunt vervullen;
 • Het opstellen en procedureel begeleiden van ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, afwijkingsprocedures en (juridische) adviezen, zowel in stedelijk als in landelijk gebied;
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente bij procedures (bezwarencommissie, Raad van State e.v.).

Wat zijn jouw kwaliteiten?                                                                                                                        

Voor de functie zoeken wij iemand:

 • Met minimaal een op de functie afgestemd HBO werk- en denkniveau;
 • Die relevante kennis- en ervaring heeft binnen het vakgebied Planologie.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestemmingsplanprocedures;
 • Aantoonbare werkervaring en kennis van de juridische kant omtrent de bestemmingsplanprocedures (zoals omgevingsvergunningen, wob verzoeken en bezwaar & beroep);

Gunningscriteria

 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch planoloog/ beleidsmedewerker ruimtelijke plannen bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 12 jaar (35 punten);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau op het gebied van rechten of planologie (20 punten);
 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring met de juridische kant omtrent de bestemmingsplanprocedures (zoals omgevingsvergunningen, wob verzoeken en bezwaar & beroep) (30 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met WABO procedures in de afgelopen 4 jaar (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Oordeelsvorming;
 • Flexibiliteit;
 • Communicatieve vaardigheid.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 12 april 2021, einde van de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 april 2021 bericht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.