• darkblurbg

Jurist VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Jurist voor 28 - 36 uur per week voor 3 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 3 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: per direct. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 30 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Wij werken op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk aan een zo goed mogelijke gezondheid van mensen in Nederland. We stimuleren en financieren onderzoek, ontwikkeling en implementatie. ZonMw is een zelfstandig bestuursorgaan dat overwegend wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zie ook onze website www.zonmw.nl.

De stafafdeling Strategie en Innovatie (S&I) ondersteunt management en programma afdelingen bij het realiseren van de gestelde beleidsdoelen. Belangrijk hierbij is dat S&I-medewerkers gevraagd en ongevraagd proactief advies geven. Strategie en Innovatie opereert rondom de pijlers kwaliteit, strategie, implementatie, communicatie, internationaal en juridisch. Voor versterking van de pijler juridisch zoeken wij een jurist privaatrecht en Europees staatssteunrecht die het huidige juridisch team van 3 medewerkers komt versterken.

Opdracht

 • Je draagt, ook projectmatig, bij aan het verhogen van de kennis binnen de organisatie op het gebied van het staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en subsidierechtrecht;
 • Je adviseert collega’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de subsidieprogramma’s over staatssteunrechtelijke aspecten;
 • Je adviseert collega’s, zowel binnen de programma’s als de afdeling inkoop, over de mogelijkheden van aanbestedingen en de toepasselijke wetgeving daaromtrent;
 • Je beoordeelt in samenspraak met de verantwoordelijke programmamanagers subsidieoproepen op staatssteunrisico’s en conformiteit met de ZonMw algemene bepalingen;
 • Je beoordeelt samenwerkingsovereenkomsten en licentieovereenkomsten tussen publieke en private partners op conformiteit met het Europees staatssteunrecht en de ZonMw algemene- en bijzondere subsidiebepalingen.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Beschikbaar op korte termijn, maar uiterlijk 1 januari 2021 voor minimaal 3 maanden en je bent bereid tot een verlenging van de opdracht met maximaal 3 maanden;
 • Aantoonbare werkervaring met Toepassen van staatssteun wet- en regelgeving in financiering van projecten met publieke middelen;
 • Aantoonbare werkervaring met het (praktisch) adviseren van collega’s zonder juridische expertise;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau Nederlands recht, met een specialisatie in bestuursrecht, staatssteun of aanbestedingsrecht;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkwerkervaring als juridisch adviseur bij een overheidsorganisatie;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur op gebied van subsidieverlening;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van staatssteun advisering;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van staatssteun advisering in het werkveld van ZonMw (gezondheidszorg, (zorg)onderzoek en innovatie).

Competenties

 • Je hebt een oplossingsgerichte, proactieve en flexibele werkhouding;
 • Je kunt gezaghebbend en begrijpelijk adviseren en hebt daarbij oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarbinnen je functioneert;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve- en advies vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom je geschikt bent voor deze functie.

Werkdagen
Fulltime.

Planning interview
De interviews bij ZonMw zijn online en gepland op vrijdag 4 december tussen 14:00 en 17:00 uur.