• darkblurbg

Klantmanager Werk en Inkomen VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Klantmanager Werk en Inkomen voor 36 uur per week voor de duur van 4 maanden. Er is een optie op verlenging van 1 maal 6 maanden. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 20 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen.

Opdracht
Je biedt tijdelijk ondersteuning aan de 3 vaste Klantmanagers Werk en Inkomen en verricht o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Je voert intakegesprekken met uitkeringsgerechtigden en behandelt aanvragen levensonderhoud op grond van de Participatiewet en de Ioaw;
 • Je behandelt aanvragen en rechtmatigheidsonderzoeken op grond van de Tozo;
 • Je behandelt aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen van zowel uitkerings- als niet-uitkeringsgerechtigden;
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload. Je verricht alle voorkomende werkzaamheden, zoals het inzetten van re-integratietrajecten en het bewaken van de voortgang hiervan. Hierbij zet je indien nodig re-integratie instrumenten in;
 • Je informeert uitkeringsgerechtigden over rechten en plichten en legt waar nodig maatregelen en boetes op;
 • Je doet rechtmatigheidsonderzoeken en vordert bij onrechtmatigheden te veel betaalde uitkering terug;
 • Je verricht debiteurenonderzoeken.

De werkzaamheden vinden deels thuis en deels op locatie (in het gemeentehuis) plaats.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als allround klantmanager Werk en Inkomen in de afgelopen 5 jaar.
 • Een afgeronde opleiding SJD of JK-GSD op hbo niveau.
 • Aantoonbare werkervaring met Suite voor Sociaal Domein (Centric).
 • Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Tozo-regeling.

Competenties

 • Flexibel;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: werkdagen in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 november 2020 en vrijdag 27 november 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.