• darkblurbg

Kwaliteitsmedewerker Inburgering regio Zuid-Holland VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Inburgering regio Zuid-Holland voor 18 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Zuid-Holland. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 1 januari 2022. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 december 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

De afdeling WIJZ
Zeven teams vormen de afdeling WIJZ en werken samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg.

Wij verzorgen de complete dienstverlening in samenwerking met partners binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren.

Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel.

In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Ben je iemand die graag coacht, motiveert en inspireert? Vertaal jij graag de wetten en regelgeving naar de gebruikers en wil jij werken in een ontzettend leuk team? Solliciteer dan voor deze nieuwe functie.

Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces van asiel statushouders, gezinsmigranten en overige migranten. De benodigde dienstverlening staat in de basis klaar, echter is 2022 een ‘door ontwikkeljaar’. De verwachting is dat op basis van ervaringen in de praktijk de vooraf bedachte werkwijzen, klantreizen en processen bijgesteld en verbeterd kunnen worden. Als kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor:

 • Beschrijven en up to date houden van werkprocessen en werkinstructies;
 • Bijdragen in de vertaling van het vastgestelde beleid en wet- en regelgeving naar werkwijzen en procedures;
 • Bijdragen aan de vertaling van processen naar functionaliteit van applicaties;
 • Signaleren van knel- en verbeterpunten en aandragen van oplossingen;
 • Kwaliteit Inburgering coacht en adviseert inburgeringsconsulenten en de administratie Volgen van relevante ontwikkelingen op het werkterrein en bijdragen aan continue verbetering.
 • Afstemming met ketenpartners en het borgen en monitoren van de kwaliteit van het aanbod en de contractafspraken (met bijv. taalaanbieders).

Je werkt nauw samen kwaliteitsmedewerkers werk, consulenten inburgering en werk en administratie, beleidsmedewerkers en de regisseur werk/inkomen.

Gedurende het eerste ontwikkeljaar wil de gemeente Leidschendam-Voorburg ervaring opdoen om in te schatten welke structurele capaciteit nodig is voor de kwaliteit inburgering in relatie tot kwaliteitsmedewerkers voor andere disciplines.

Vereisten / knock-outcriteria

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Uurtarief maximaal € 68,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, en exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging)

 • Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding  (25 punten).
 • Aantoonbare kennis van de Participatiewet opgedaan d.m.v. aantoonbare werkervaring en / of een afgeronde opleiding / cursus in de afgelopen 4 jaar (30 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met de doelgroep statushouders/inburgeraars (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten).
 • Aantoonbare werkervaring met de volgende systemen: Suite, KCS en TVS (max. 15 punten, 5 punten per onderdeel).

Competenties

 • Resultaatgerichte houding;
 • Initiatiefrijk;
 • Zelfstandig;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Klantgerichte houding;
 • Stressbestendig;
 • Flexibel;
 • Cultuursensitief kunnen werken.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma. t/m vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 13 december 2021 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 december 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.


Overige interim / freelance / zzp opdrachten week 48     Geld verdienen met een tip