• darkblurbg

Kwartiermaker beheer materieel materiaal en locaties WB VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Kwartiermaker beheer materieel materiaal en locaties WB voor 36 uur per week voor de duur van 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 3 maanden. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: z.s.m., maar uiterlijk 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 17 november 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers.

Neem eens een kijkje in onze keuken: http://bit.ly/2fCjJnb   

Het werkveld
De medewerkers binnen de afdeling Waterbeheer dragen zorg voor het functioneren, in stand houden en verbeteren van het watersysteem in ons beheergebied, inclusief alle waterkeringen. De afdeling is ontstaan door het samenvoegen van de beherende afdeling (de ‘binnendienst’) en de uitvoerende afdeling in het waterbeheer (de ‘buitendienst’). De afdeling bestaat uit drie teams: Gebieden, Assets & Systemen en Bedrijfsbureau & Grondzaken.

Het team Bedrijfsbureau & Grondzaken is verantwoordelijk voor werkprocessen die ondersteunend zijn aan het waterbeheer. Die processen omvatten onder andere de verwerving en het beheer van grond en vastgoed, de inkoop en aanbesteding voor het dagelijks beheer & onderhoud (inclusief werkvoorbereiding, directievoering, en contractmanagement), het beheer van het materieel en het rapporteren over financiën en resultaten.

We willen komend jaar ons beheer van materieel, materiaal en locaties op orde gaan brengen zodat een nieuw te werven beheerder Materieel & Materiaal een vliegende start kan maken in een gespreid bed.

Opdracht:
Binnen de afdeling waterbeheer wordt gewerkt met een aanzienlijke hoeveelheid materieel en materiaal. Van maaiboten en trekkers tot pompen en klein gereedschap. Dat doen we vanuit drie bestaande locaties en twee nieuw te bouwen locaties. Voor het beheer zijn op het moment meerdere collega’s verantwoordelijk. We hebben behoefte aan het goed inrichten van werkprocessen zodat we een meerjarige kijk krijgen op wat er wanneer nodig is, uiteraard ook financieel, en helder is wie welke taak daarin op zich neemt.

Jouw rol is dat je structuur aanbrengt in de noodzakelijke processen en financiën rondom dit thema en bouwt aan een beleidsvisie op de aanschaf en inzet van materieel en materiaal, nu, maar ook meerjarig. Daar hoort ook het noodmateriaal bij.

Je benoemt en organiseert de financiële kaders en je herijkt het meerjaren investeringsprogramma. Ook stel je kaders en de gebruikersplanning op voor logistieke inzet van het varend en rollend materieel en beschrijft en implementeert de werkprocessen zodat in het verdere beheer vorm kan krijgen door inzet van het onderhouds-beheersysteem Ultimo.

Je begeleidt – samen met de inkoopadviseur/ contractmanager- de eventuele aanbesteding aan marktpartijen voor uitvoering van het onderhoud aan locaties en materieel.

Je werkt nauw samen met de collega’s in de gebiedsteams die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het dagelijks beheer, en met de collega’s van Assets & Systemen die verantwoordelijk zijn voor de omvang van de voorraad noodmaterialen.

Daarnaast richt je een proces in voor de uitgifte van bedrijfskleding voor de hele afdeling Waterbeheer.

Je staat voor zorgvuldigheid, kwaliteit en veiligheid. Je deelt je kennis actief, hebt een open blik en neemt samen met de collega’s je verantwoordelijkheid om tot een goed geïmplementeerd beheer van materieel, materiaal en loodsen te komen. 

Je weet bovendien de uitkomsten van je werk op een heldere manier te presenteren en vast te leggen.

De plek 
Je werkt binnen het team Bedrijfsbureau en Grondzaken. Momenteel werken wij, als gevolg van de coronamaatregelen voornamelijk vanuit huis.

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van het inrichten van werkprocessen met betrekking tot beheer en onderhoud, inkoop, aanbesteden en/of contractmanagement;
 • Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen en contractbeheer van goederen en diensten;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2021;
 • Uurtarief maximaal € 82,50 per uur excl. BTW en inclusief reiskosten (woon-werkverkeer)

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van procesinrichting rond aanbesteding, inkoop en contractbeheer;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting logistiek of organisatiekunde;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider/kwartiermaker in een vergelijkbare omgeving als die van het waterschap (overheid, technisch adviesbureau o.i.d.).

Competenties
In deze opdracht zijn de volgende competenties belangrijk:

 • Je bent resultaatgericht: binnen 6 maanden heb je je opdracht naar behoren afgerond.
 • Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en prioriteiten te stellen.
 • Je bewaakt de voortgang van je activiteiten en stuurt bij waar nodig.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden) en kunt goed samenwerken, ook als er sprake is van verschillende of zelfs tegengestelde wensen en belangen.
 • Je bent initiatiefrijk en oplossingsgericht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij HDSR zijn gepland op maandag 23 november vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 20 november bericht.

Overige informatie
VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant.