• darkblurbg

Kwartiermaker Muiden VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Kwartiermaker Muiden voor 16 uur per week voor 6 maanden. Er is een optie op verlenging van 2 maal 6 maanden. Regio: Noord-Holland. Opleidingsniveau: HBO+. Start opdracht: z.s.m. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 8 januari 2021 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In de visie Aan de Gooise Kust die juli 2020 is vastgesteld, wordt de volgende aanbeveling gedaan: Kies voor het behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden

Om aan deze aanbeveling uitvoering te geven, gaan stakeholders uit Muiden en de gemeente Gooise Meren gezamenlijk aan de slag, om de Visie Aan de Gooise Kust te vertalen naar concrete actie. Met als uiteindelijk doel een goed functionerende haven in Muiden, die aansluit bij haar directe woon-, werk- en leefomgeving. Op dit moment wordt er door adviesbureau OKRA gewerkt aan het in beeld brengen van de huidige situatie, de kansen en de knelpunten in het gebied. Op basis van deze inventarisatie worden in overleg met de stakeholders de vervolgstappen gedefinieerd.

Om aan deze vervolgstappen invulling te geven, wil de gemeente Gooise Meren tijdelijk een ‘kwartiermaker’ inzetten.

De kwartiermaker levert een uitgewerkt uitvoeringsprogramma op voor de herinrichting van de havens in Muiden, waarvoor draagvlak bestaat bij de verschillende partijen in Muiden en bij de gemeentelijke organisatie. Dit uitvoeringsprogramma bevat in elk geval:

 • mogelijke projecten onderverdeeld naar uitvoerbaar op korte termijn en langere termijn
 • financiële onderbouwing
 • inzicht in de bijdrage van verschillende partijen aan de verschillende projecten

Minimumeisen / knock-outcriteria

 • Uiterlijk beschikbaar vanaf 15 januari voor 16 uur;
 • Een beknopte opzet van de voorgestelde aanpak aanleveren als bijlage in het CV;
 • Maximaal uurtarief € 110,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon – werk;

Gunningscriteria

 • Aantoonbare (werk)ervaring met coalitievorming van verschillende (externe) partijen met deels tegengestelde belangen;
 • Aantoonbare (werk)ervaring met het opstellen van een investeringsprogramma inclusief financiële paragraaf;
 • Een overtuigende aanpak voor het smeden van een coalitie tussen de verschillende betrokken partijen;
 • Aantoonbare kennis over en/of ervaring met de kern Muiden.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent diplomatiek en kunt goed luisteren;
 • Je bent een teamspeler die goed in staat is partijen te verbinden en enthousiasmeren;
 • Je bent in staat om zelfstandig en onder tijdsdruk te werken;
 • Je bent creatief en oplossingsgericht zonder de wettelijke kaders uit het oog te verliezen;
 • Je bent kritisch en neemt verantwoordelijkheid.

CV-eisen 
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 14 januari. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 12 januari bericht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.