• darkblurbg

Manager Informatie ICT ad interim VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Manager Informatie ICT ad interim voor 32 - 36 uur per week voor 4 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: HBO. Start opdracht: 10 december 2020. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 1 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie

Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Werken bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: met lef samenwerken, klantgericht, flexibel, transparant, en betrouwbaar. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Team Informatie

Het team Informatie maakt deel uit van het Ondersteunend domein en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne dienstverlening. Onder jouw leiding zorgt het team Informatie dat interne processen goed lopen. Zo zorgt het team ervoor dat de informatievoorziening op orde is, agenda’s van bestuurders worden beheerd, dat de binnenkomende facturen worden betaald, maar ook dat de belastingaanslagen worden verstuurd. Het is zeer belangrijk dat het team goed contact houdt met de andere teams binnen de organisatie maar ook, en wellicht juist vooral, met de inwoners, organisaties en ondernemers van Baarn. Elke teammanager is verantwoordelijk om samen met het team continu te werken aan ontwikkeling, gericht op het eigen team en op samenwerking binnen de organisatie en met externe partners. Overzicht kunnen behouden is hierbij van groot belang.

Als teammanager heb je affiniteit met en kennis op hoofdlijnen van de onderwerpen die binnen het team Informatie spelen. De diepgaande inhoudelijke kennis van de diverse vakgebieden zit bij de teamleden. Zij zijn de vakspecialisten. Van jou als teammanager Informatie vragen we dat je actuele en adequate kennis hebt van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen een gemeente en de ontwikkelingen daarin. Daarnaast verwachten wij van je dat je samen met jouw team continu aandacht hebt voor het optimaliseren van de interne dienstverlening ten dienste van het primaire proces. Daarbij ligt jouw focus met name op het behalen van resultaten en het coachen en begeleiden van jouw teamleden om het beste uit zichzelf te halen.

Opdracht

Als Teammanager Informatie stuur je op de ontwikkeling en uitvoering van excellente interne dienstverlening en organisatorische samenhang. Je geeft leiding aan de uitvoerende medewerkers van het bestuurssecretariaat, facilitaire zaken, belastingen & vastgoed, informatiebeheer en financieel beheer. De nadruk in deze opdracht ligt op de coördinatie van de (kwaliteit) van de ICT-dienstverlening, sturing en bewaking van (de kwaliteit van) de interne processen en people management.

Op dit moment bestaat de managementstructuur uit zes teammanagers en een compacte concernstaf die direct onder de algemeen directeur opereren. De teammanagers krijgen ruimte om over organisatiebrede ontwikkelingen advies uit te brengen aan de algemeen directeur en het college; denken mee over de strategie en maken de vertaalslag naar implementatie en uitvoering. Als teammanager ben je een echte people manager. Je hebt oprechte aandacht voor je teamleden en haalt het beste in hen naar boven. Je stimuleert zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en professionele taakvolwassenheid bij de medewerkers om zodoende als teammanager de ruimte te hebben om aandacht te besteden aan organisatiebreed beleid.

De werkzaamheden binnen deze opdracht:

 • De gemeente Baarn is in beweging. Als teammanager zit je op een sleutelpositie binnen de veranderende organisatie. Je stuurt op zowel individuele als teamresultaten, en coördineert en bewaakt de kerntaken van het team binnen de context van de organisatie als geheel. Je zorgt voor een slimme, moderne en efficiënte bedrijfsvoering, en levert jouw  bijdrage aan het goed laten verlopen van de P&C cyclus;
 • De ontwikkeling en kwaliteit van de ICT-ondersteuning en mate van digitalisering van de interne bedrijfsprocessen vraagt specifieke aandacht binnen de opdracht;
 • Als lid van het MT werk je samen met de teammanagers en algemeen directeur aan de ontwikkeling van centraal beleid voor de gehele organisatie. Dit doe je als opdrachtgever van projecten, maar ook als projectleider;
 • Je bent een sterke gespreks- en sparringpartner voor de portefeuillehouder en levert een bijdrage aan de totale opgave van de gehele organisatie;
 • Onder jouw leiding moet het team Informatie zich ontwikkelen op de eigen specifieke resultaatgebieden, integraal samenwerken en goed contact houden met de andere teams binnen de organisatie.
 • Als people manager heb je tevens de personele verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Dat betekent dat je hen coacht en faciliteert om het beste uit zichzelf te halen. Op sommige punten vraagt dit bijzondere aandacht.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als manager Informatie/ICT en strategisch adviseur binnen de overheid;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Gunningscriteria

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Manager informatie/ICT bij een gemeente;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het leiden van veranderprojecten;
 • Uiterlijk per 10 december 2020 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;
 • Maximum uurtarief van € 80 excl. btw en incl. reiskosten woon-werk.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit;
 • Daadkrachtig, duidelijk en koersvast. Je toont lef, durft buiten de gebaande paden te treden en kunt anderen stimuleren dat ook te doen. Daarbij ben je verbindend, enthousiasmerend en positief, met een vleugje humor wanneer dat nodig is;
 • Je herkent jezelf in de kernwaarden van de gemeentelijke organisatie: met lef samenwerken, klantgericht, flexibel, transparant en betrouwbaar. Je geeft hier in de dagelijkse praktijk invulling en sturing aan door het goede voorbeeld te geven en samen met je collega’s van het MT actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • Coachend leiderschap. Je geeft sturing aan individuele medewerkers en/of een groep van medewerkers in het kader van de verdere ontwikkeling, passend bij de (werk)situatie;
 • Strategisch leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat overwegend beheersmatig en kort cyclisch van aard is;
 • Je kunt bestuurlijk adviseren en je communicatiestijl aan de situatie en je gesprekspartner aanpassen om de boodschap over te brengen;
 • Omgevingsbewustzijn. Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar de werkgebieden van Intern Advies;
 • ‘Van buiten naar binnen denken’ is je tweede natuur. Je denkt in mogelijkheden en je bent nieuwsgierig, innovatief en transparant.

CV-eisen

Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning

De gesprekken met de gemeente vinden online plaats via MS Teams en zijn gepland op donderdag vrijdag 4 december van 10:30-12:30 uur en maandag 7 december van 15:00-17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op donderdag 3 december 2020 bericht.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).