• darkblurbg

Manager Projectbeheersing VACATURE

Wij zijn op zoek naar een Manager Projectbeheersing voor 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Er is een optie op verlenging. Regio: Utrecht. Opleidingsniveau: WO. Start opdracht: 1 januari 2021. Deze vacature / functie kan op interim / freelance / zzp basis ingevuld worden. Reageren voor 17 december 2020 door een email te sturen aan info@bureauadinterim.nl o.v.v. de vacaturenaam. Vermeld duidelijk in jouw reactie in hoeverre je aan het profiel / vereisten voldoet, vergeet ook niet jouw uurtarief door te geven.

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ruim 25 medewerkers. Dit team zorgt voor de ruimtelijke uitwerking en vertaling van uiteenlopende projecten en ontwikkelingen. Dit doen we vanuit beleidsontwikkeling in bestemmingsplannen. We toetsen plannen, verlenen vergunningen en zorgen voor toezicht en handhaving.

Team ruimtelijke ontwikkeling
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling zorgt voor de ruimtelijke vertaling van uiteenlopende projecten en ontwikkelingen. We denken en handelen steeds meer vanuit mogelijkheden. En natuurlijk vanuit de wensen en ideeën die in de samenleving spelen. Dit leggen we uiteindelijk vast in bestemmingsplannen en vergunningen. We zien erop toe dat de realisatie van plannen naar behoren verloopt en treden handhavend op als dat nodig is. Het team speelt een belangrijke rol in de pilot Omgevingsplan voor Zeist en het nieuwe Omgevingslab. 

Team beheer openbare ruimte
Je werkt binnen het team Beheer Openbare Ruimte samen met collega’s aan de realisatie van onderhoud-, herinrichting- en nieuwbouwprojecten in de gemeente Zeist.

Dit is het team Juridische Zaken
Juridische Zaken is een klein team van 10 mensen dat zich bezig houdt met inkoopadvisering, verzekeringen en domeinonafhankelijk juridisch advies. Zowel privaat- als publiekrecht. De Adviescommissie bezwaarschriften bestaat uit een externe voorzitter en twee wisselende leden vanuit het team Juridische Zaken. 

Dit is het team Vastgoed
De afdeling Vastgoed werkt met een enthousiast team van ca. 14 collega’s en een aantal externe partners aan de ontwikkeling van volwaardig maatschappelijk vastgoedmanagement. Vanuit vertrouwen werken wij met veel vrijheid aan uiteenlopende vraagstukken en sturen we op de optimale inzet van het vastgoedmiddel voor de gemeentelijke beleidsvelden. Eigenaarschap, technische instandhouding, juridische taken, verduurzaming, prestatiesturing en vastgoed administratie zijn daarin onze belangrijkste kerntaken.

Opdracht
De manager projectbeheersing is verantwoordelijk voor het integrale beheersproces van het programma en de bijbehorende projecten. De focus ligt op de processen geld, risico’s, organisatie, scope, tijd (planning), informatie, communicatie, kwaliteit en documentatie in alle verschillende project fases. De manager projectbeheersing maakt analyses op de verschillende projectbeheersingsaspecten en de samenhang daartussen. De manager projectbeheersing is de sparringpartner van de projectmanager.

Taken:

 • Rapporteren over de voortgang van projecten aan de projectmanager;
 • Wijzigingen en knelpunten in scope, tijd en geld signaleren en bijhouden gericht op sturing en verantwoording;
 • Mede verantwoordelijk voor adequaat financieel beheer van het programma: o.a. kredieten aanvragen, uitputting budgetten monitoren, facturen controleren;
 • Subsidies aanvragen, beheren en verzoeken tot wijzigingen en / of vaststellingen indienen;
 • Beheerder van digitale werkomgeving waar met externen samengewerkt kan worden;
 • Informatie ophalen uit verschillende disciplines binnen de projecten, deze informatie borgen op de juiste plek;
 • Zorgen voor overzicht en sturen op openstaande acties;
 • Opstellen en updaten risicodossier per project;
 • Verantwoordelijk voor opstellen en bijhouden planning per project en van het totale programma;
 • Overleggen voorbereiden: agenda, actielijst, etc.;
 • Communicatie: website per project up to date, bewonersparticipatie (nu grotendeels digitaal) organiseren, bewonersbrieven opstellen en versturen, communicatieplanning, persberichten controleren);
 • Aanbestedingen: meeschrijven aanbestedingsstukken, verantwoordelijk voor de planning, organiseren sessies, nota van inlichtingen, TenderNed, beoordelen ingediende plannen.

Vereisten / knock-outcriteria

 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;

Gunningscriteria

 • Een afgeronde wo-master;
 • Een afgeronde opleiding prince2;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als manager projectbeheersing in de afgelopen 5 jaar binnen de overheid;
 • Aantoonbare kennis van Cognos en MS office 365.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat
 • Plannen
 • Organiseren
 • Analyse
 • Initiatief

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 21 december 2020. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 december 2020 bericht.

Overige informatie
De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.