Professional nodig? Wij zijn in heel Nederland actief en zijn niet regio gebonden.

Mangatwacht | Freelance | Interim | ZZP

  • Home
  • Mangatwacht | Freelance | Interim | ZZP

Mangatwacht | Freelance | Interim | ZZP

Kies uit zeer ervaren en beschikbare Mangatwachten:

  • Dit op interim, freelance of ZZP basis
  • Normaliter binnen 48 uur meerdere geschikte en beschikbare Mangatwachten
  • Ervaren zelfstandige professionals staan bij Bureau Ad Interim ingeschreven. Zelfstandig wil zeggen: professionals die ook ingeschreven staan bij de KvK.
  • No match no pay: u betaalt pas als er een Overeenkomst van Opdracht tussen u en de zelfstandige (interimmer / freelancer / ZZP-professional) tot stand komt.
  • Wij hanteren een veel lagere bemiddelingsfee dan het landelijk gemiddelde van ruim 20%. Zo blijft het geld zoveel mogelijk in uw organisatie. Klik hier voor onze tarieven.
  • Interimmers / freelancers / zzp'ers uit uw regio.

1. Wat is een mangatwacht?

Op een werkvloer waar werknemers risicovolle werkzaamheden moeten verrichten in een nauwe, slecht geventileerde ruimte met slechts één uitgang is het belangrijk dat het overzicht behouden wordt. De persoon die deze taak met veel verantwoordelijkheid op zich neemt, is een mangatwacht. Hij of zij houdt toezicht op werkzaamheden die worden gedaan in besloten ruimtes. Het is bovenal belangrijk dat een mangatwacht de veiligheid in deze ruimtes bewaakt, waarbij de werkzaamheden op een zorgvuldige manier uitgevoerd moeten worden.

Wat houdt dit beroep precies in, welke werkzaamheden verricht een mangatwacht en welke eigenschappen zijn vereist om het beroep uit te kunnen oefenen?

2. Wat houdt het beroep mangatwacht precies in?

Een mangatwacht heeft veel verantwoordelijkheid en moet toezicht houden op medewerkers die werken in risicovolle, nauwe ruimtes waar maar één uitgang aanwezig is. Deze uitgang wordt ook wel aangeduid met het woord "mangat", waar de naam van de functie ook vandaan komt. Het is overigens belangrijk dat deze wacht zich zo dicht mogelijk bij het mangat bevindt om de situatie optimaal te kunnen overzien.

Deze positie wordt ook wel buitenwacht genoemd. Immers gaat het om een persoon die buiten een besloten ruimte de wacht houdt. Het kan beoefend worden in onder andere het riool, stoomketels, tanks en torens. Daarnaast krijgt het vaak de benaming van veiligheidswacht, aangezien de kerntaak van een persoon in deze positie het behouden van de veiligheid is.

Er zijn bedrijven waar mangatwachten vast in dienst werken, maar het is ook mogelijk om als interim mangatwacht aan de slag te gaan. Daarnaast is er de mogelijkheid om te gaan werken als freelance mangatwacht of zzp mangatwacht. Zo zitten bedrijven en buitenwachten niet vast aan vaste werktijden en wordt een flexibele werksituatie gestimuleerd.

3. Soorten mangaten

Een mangat omvat een opening van bijvoorbeeld een rioolingang, silo of tank en is een gat waar iemand doorheen past en wat leidt naar een besloten ruimte. Deze doorgang wordt gebruikt door mensen die reparatie- of schoonmaaktaken moeten uitvoeren, zoals het lassen of reinigen in tanks.

Er zijn diverse soorten mangaten, maar meestal gaat het om een gat dat met een deksel of luik is af te sluiten en verticaal betreden moet worden. Soms is er aan de binnenkant een ladder beschikbaar waardoor de nauwe ruimte betreden kan worden. Echter, er zijn ook besloten ruimtes waarbij dit niet zo is, waarbij het erg belangrijk is dat de juiste middelen gebruikt worden. Deze kunnen dan door middel van takelsystemen naar binnen gevoerd worden.

Er zijn ook mangaten die aan de zijkant van een besloten ruimte, oftewel verticaal, zijn geplaatst. Dit wordt ook wel een side entry genoemd. Ook hierbij moeten de juiste middelen beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat medewerkers het mangat veilig kunnen betreden.

4. Risico's met mangaten

Het is belangrijk dat er een duidelijk overzicht is van de taken en processtappen als het gaat om mangaten betreden. Zo moet er eerst toestemming gegeven worden en de risico's moeten geanalyseerd en beoordeeld worden. Tevens moet er een evacuatieplan zijn opgesteld wat ook uitgevoerd kan worden als het nodig blijkt te zijn.

Er zijn diverse risico's in deze situaties waar rekening mee gehouden moet worden. Zo kunnen er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het mangat, waarnaast er mogelijk te weinig zuurstof aanwezig kan zijn. Ook kan het zo zijn dat er een luchtmengsel als gevolg van de werkzaamheden ontstaat met brandbare dampen als gevolg.

5. Welke taken en werkzaamheden verrichten mangatwachten?

Een mangatwacht richt zich op de veiligheid van zijn of haar collega's die werkzaam zijn in een besloten ruimte. Ook dient hij of zij aan de eigen veiligheid te denken. Om dit te kunnen faciliteren moet er een gedegen, solide communicatie bestaan tussen de werknemers in het mangat en de buitenwacht. Dit kan verkregen worden door gebruik te maken van speciale communicatiemiddelen.

Manieren om de communicatie te stimuleren, zijn via duimsignalen, klopsignalen, oogcontact, portofoons en reddingslijnen. Daarnaast dienen mangatwachten de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen te controleren. Zo moeten werkvergunningen gecheckt worden, de windrichting moet bepaald worden, vluchtwegen dienen te worden vastgesteld en ook kan een taakrisico analyse worden uitgevoerd.

Wanneer er sprake is van een dreiging of noodgeval moet de veiligheidswacht de hulpdiensten inschakelen. Dit betekent dat de controle- of meldkamer ingelicht moet worden over de situatie of dat de brandweer of ambulance opgeroepen moet worden. Gedurende de dienst van een buitenwacht mag het mangat niet zelf betreden of verlaten worden. In dit geval zou namelijk niemand meer de veiligheid van de aanwezige kunnen overzien.

6. Risico Inventarisatie & Evaluatie

Als onderdeel van de taken van mangatwachten kan een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd worden. Hiermee worden de arbeidsrisico's van een situatie in kaart gebracht en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico's te beperken. Op deze manier wordt de veiligheid van medewerkers in mangaten bevorderd.

Uit deze inventarisatie en evaluatie van de mogelijke risico's op de werkvloer kan naar voren komen dat bepaalde middelen gebruikt moeten worden. Zo kan werknemers geadviseerd worden om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken, zoals explosiemeters, gasdetectiemiddelen, harnassen, helmen en verlichting.

7. Wat zijn vereiste eigenschappen van een mangat- of buitenwacht?

Om te gaan werken als buitenwacht is het allereerst belangrijk dat je beschikt over de juiste diploma's en certificaten. Dit in combinatie met benodigde kennis zorgt ervoor dat je situaties in de praktijk goed kunt inschatten en weet wat er op de werkvloer speelt. Daarnaast moet je flexibel inzetbaar zijn, aangezien gewerkt wordt in onregelmatige werktijden.

Het is belangrijk dat mangatwachten een gevoel hebben voor veiligheid, dat ze daadkrachtig zijn en over een goed technisch inzicht beschikken. Tevens moeten zij een professionele, representatieve uitstraling hebben en goed kunnen communiceren met diverse partijen. Op deze manier zorgen mangatwachten ervoor dat medewerkers in nauwe ruimtes veilig hun werk kunnen uitvoeren.