• darkblurbg

Zelf bepalen wat u wilt betalen

In het kort

U als opdrachtgever bepaalt zelf wat u ons waard vindt nadat de opdracht is beëindigd. Dat tarief ligt tussen de 9% en de 14% bovenop het tarief dat de professional aan Bureau Ad Interim in rekening brengt.

Uurtarief opdrachtgever: [uurtarief professional] + [bureaumarge Bureau Ad Interim]

De bureaumarge bepaalt u zelf. Deze marge ligt tussen de 9% en 14%. Wij noemen de 9% de vergoedingsfee en de 14% de succesfee. Prijzen zijn exclusief btw. De gemiddelde marge van alle interim bureaus in Nederland ligt iets boven de 20% (2019).

U betaalt dus 9% en u kiest na afloop van de opdracht of u iets meer wilt betalen. Dit is geheel vrijblijvend.

Is de 9% te veel? Neem dan contact met ons op. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het soms mogelijk om een lager tarief af te spreken. We delen graag met anderen, dat is hoe wij in het leven proberen te staan.

------------

Uitgebreide toelichting

Bureau Ad Interim is uitermate transparant in haar tarieven. Als u via Bureau Ad Interim een interimmer, freelancer of ZZP-professional (hierna professional genoemd) inhuurt dan geldt het principe van ‘zelf bepalen wat u wilt betalen’. Wij weten dat wij goede professionals aanbieden aan u als opdrachtgever. Echter wij willen u daarvan ook overtuigen. Daarom betaalt u bij ons een minimumtarief van 9% en kunt u zelf bepalen of u meer wilt betalen, met een maximum van 14%. In het contract (in geval van opdracht) dat wij met u afsluiten rekenen we altijd het minimumtarief van 9%. U bepaalt dus zelf of u na afloop van de opdracht meer wilt betalen, dit hoeft dus niet!

Inkoop tarief professional

Het tarief dat de professional aan Bureau Ad Interim in rekening brengt hangt van meerdere factoren af. Denk daarbij aan de inhoud en de moeilijkheidsgraad van de opdracht, de ervaring van de professional, het aantal uren per week, de duur van de opdracht, de eventuele reisafstand voor de professional, etc.

Als wij een professional voordragen voor een concrete opdracht dan gaan wij als interimbureau altijd in overleg met de professional over zijn of haar uurtarief. Dit noemen wij het Bureau Ad Interim inkooptarief. Wij willen een marktconform, goed te onderbouwen, inkooptarief. Onze professionals staan allemaal ingeschreven als zelfstandig ondernemer bij de KvK en sturen daarom aan Bureau Ad Interim een factuur van de gewerkte uren bij u als opdrachtgever vermenigvuldigd met hun uurtarief.

Bureaumarge Bureau Ad Interim

Uiteraard maakt Bureau Ad Interim ook allerlei kosten. Deze kosten worden gedekt door onze bureaumarge. De laatste jaren staan de bureaumarges onder druk. De gemiddelde marge van interim bureaus ligt iets boven de 20% (2019), waar deze een aantal jaren geleden nog ongeveer 30% bedroeg. Dit blijkt uit een onderzoek van ZiPconomy in opdracht van en in samenwerking met ABN AMRO.

Bureau Ad Interim hanteert een vergoedingsfee (dit is het minimumtarief). Hiermee dekken wij al onze bureaukosten. Onze vergoedingsfee bedraagt 9% bovenop het uurtarief van de professional.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij echt goede professionals aanbieden, zodat een hogere bureaumarge ook gerechtvaardigd is (ook wij willen investeren en nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen). Wij kunnen echter prima met minder dan 20% aan bureaumarge uit de voeten. Daarnaast willen wij niet over de rug van onze professional absurde bureaumarges doorbelasten aan onze opdrachtgevers.

Wij willen graag dat u ook van mening bent dat wij een goede professional geleverd hebben. Aan het einde van de opdracht (tijdens de evaluatie van de opdracht) zullen wij dan ook met u bespreken of u meer wilt betalen dan onze vergoedingsfee van 9%. Dit noemen wij de succesfee, welke wij op maximaal 14% hebben gezet bovenop het uurtarief van de professional. Dit is ruim onder het gemiddelde van 20% aan bureaumarge dat in Nederland gangbaar is. U betaalt bij ons minder dan de helft van het gemiddelde (9%).

Ook al bent u tijdens de evaluatie meer dan tevreden over de inzet van onze professional, u bepaalt zelf of u een succesfee wilt betalen en hoeveel. Ook zonder een succesfee blijven wij graag zaken met u doen.

Voorbeeldberekening 1 - Interim manager VO (Voortgezet Onderwijs)

Een VO instelling huurt via Bureau Ad Interim een interim manager in voor 32 uur per week gedurende een heel schooljaar (40 declarabele weken). De interim manager staat bij de KvK als zelfstandig ondernemer ingeschreven en factureert aan Bureau Ad Interim over alle gewerkte uren een uurtarief van € 90,-

Het uurtarief dat Bureau Ad Interim aan de VO instelling declareert is dan € 90 + 9% = € 98,10.

Aan het einde van de opdracht vindt de evaluatie plaats. In dat gesprek komt ook de eventuele succesfee aan de orde. Mogelijke opties:

  1. Erg tevreden, maar opdrachtgever wil / kan geen extra succesfee betalen.
  2. Erg tevreden, opdrachtgever wil 11% bureaumarge betalen. Dus een uurtarief van € 90 + 11% = € 99,90. Dat is € 1,80 per uur aan bureaumarge meer dan het vergoedingstarief (99,90 – 98,10)

We sturen een eindfactuur met de aanvullende bureaumarge. Deze wordt dan als volgt berekend:

[aantal uur per week] x [aantal weken] x [verschil bureaumarge] = 32 x 40 x 1,80 = € 2.304,-

  1. Erg tevreden, opdrachtgever wil 15% bureaumarge betalen. Wij ronden dit dan af op ons maximale tarief van 14% conform het rekenvoorbeeld als hierboven weergegeven.

NB: Alle bedragen zijn exclusief btw. Reiskosten zijn vaak additioneel of zijn onderdeel van het uurtarief. Dit is per opdracht verschillend. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden gefactureerd.

Voorbeeldberekening 2 – Werkvoorbereider bouw op ZZP-basis

Een bouwbedrijf huurt via Bureau Ad Interim een werkvoorbereider in die voor 40 uur per week gedurende 3 maanden (13 weken) het team van werkvoorbereiders komt versterken. Deze werkvoorbereider staat bij de KvK ingeschreven als zelfstandig ondernemer en factureert op basis van zijn werkervaring en kennis aan Bureau Ad Interim een uurtarief van € 65,-

Het uurtarief dat Bureau Ad Interim aan het bouwbedrijf declareert is dan € 65 + 9% = € 70,85.

Aan het einde van de opdracht vindt de evaluatie plaats. In dat gesprek komt ook de eventuele succesfee aan de orde. Mogelijke opties:

  1. Erg tevreden, maar opdrachtgever wil / kan geen extra succesfee betalen.
  2. Erg tevreden, opdrachtgever wil 12% bureaumarge betalen. Dus een uurtarief van € 65 + 12% = € 72,80. Dat is € 1,95 per uur aan bureaumarge meer dan het vergoedingstarief (72,80 – 70,85)

We sturen een eindfactuur met de aanvullende bureaumarge. Deze wordt dan als volgt berekend:

[aantal uur per week] x [aantal weken] x [verschil bureaumarge] = 40 x 13 x 1,95 = € 1.014,-

  1. Erg tevreden, opdrachtgever wil 15% bureaumarge betalen. Wij ronden dit dan af op ons maximale tarief van 14% conform het rekenvoorbeeld als hierboven weergegeven.
NB: Alle bedragen zijn exclusief btw. Reiskosten zijn vaak additioneel of zijn onderdeel van het uurtarief. Dit is per opdracht verschillend. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden gefactureerd.

Wilt u een offerte voor een Werving en Selectie traject of een assessment?